Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Kommande titlar:
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Double non-taxation and the use of hybrid entities (Ny upplaga)
Parada Leopoldo
Kluwer Law International, Skatterätt, Offentlig rätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 2030 SEK exkl. moms   

Taxation of Derivatives (Ny upplaga)
Weidmann Oktavia
Kluwer Law International, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
Inbunden, 2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 2244 SEK exkl. moms   

The OECDs Global Minimum Tax and its Implementation in the EU (Ny titel) — A Legal Analysis of Pillar Two in the Light of Tax Treaty and EU Law
Bendlinger Valentin
Kluwer Law International, Skatterätt, Internationell rätt, EU-rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 2030 SEK exkl. moms   

Tax Treaty Dispute Resolution (Ny titel) — Lessons from the Law of the Sea
Matabudul Rachna
Kluwer Law International, Skatterätt, Processrätt, Internationell rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 1082 SEK exkl. moms   

Derains and Schwartz on ICC Arbitration (Ny upplaga)
Fry Jason, Carlevaris Andrea
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 3 uppl, 2024, Preliminärt pris: 2938 SEK exkl. moms   

Arbitrability (Ny titel) — Fundamentals and Major Approaches
Gelinas Fabien, Bahmany Leyla
Kluwer Law International, Processrätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 2484 SEK exkl. moms   

Artificial Intelligence and Patents (Ny titel) — An International Perspective on Patenting AI-Related Inventions
Osha Jonathan P.
Kluwer Law International, Immaterialrätt, IT-rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 2324 SEK exkl. moms   

M&A Disputes (Ny titel) — How They Happen, How to Resolve Them, How to Avoid Them
Ziehms Heiko Daniel
Kluwer Law International, Processrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 2337 SEK exkl. moms   

Concise European Design Law (Ny Upplaga)
von Bomhard Verena, von Mühlendahl Alexander, red.
Kluwer Law International, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 1669 SEK exkl. moms   

Arbitration's Age of Enlightenment?
Bull Cavinder , Malintoppi Loretta , Partasides Constantine
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 3205 SEK exkl. moms   

Transfer Pricing Developments around the world 2023
Lang Michael, Petruzzi Raffaele, red.
Kluwer Law International, Skatterätt, Internationell rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 1576 SEK exkl. moms   

Clerk & Lindsell on Torts
Tettenborn Andrew, red.
Sweet & Maxwell, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 2688 sid, 24 uppl, 2023, Preliminärt pris: 6988 SEK exkl. moms   

UFB 3 Universitet och högskolor 2023/24 (Ny Upplaga)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
951 sid, 2023, Preliminärt pris: 1078 SEK exkl. moms   

Normprövning (Ny Upplaga) — Domstolarnas och Lagrådets kontroll av normgivningens förenlighet med grundlagen och Europarätten
Åhman Karin, Wilske Olof
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, EU-rätt
2023, Preliminärt pris: 703 SEK exkl. moms   

Arbetstagares immaterialrätter (Ny Upplaga) — Rätten till uppfinningar, design, verk, databaser och datorprogram m.m. i anställningsförhållanden
Wolk Sanna
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Immaterialrätt
3 uppl, 2023, Preliminärt pris: 756 SEK exkl. moms   

Riksdagsordningen (Ny Titel) — En kommentar
Isberg Magnus, Hegeland Hans
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
350 sid, 2023, Preliminärt pris: 679 SEK exkl. moms   

Polislagen (Ny Upplaga) — En kommentar
Munck Johan, Sverne Arvill Ebba
Norstedts Juridik, Straffrätt, Offentlig rätt
15 uppl, 2023, Preliminärt pris: 630 SEK exkl. moms   

Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden (Ny Titel) — Upplysningskrav och taxonomi
Schmauch Magnus
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
2023, Preliminärt pris: 627 SEK exkl. moms   

Barn som tvingas välja bort en förälder (Ny Upplaga) — Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Lytsy Anna, Bergenstein Christina
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 700 SEK exkl. moms   

Crypto and Digital Assets Law and Regulation
Kerrigan Charles
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, IT-rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 2491 SEK exkl. moms   

Intellectual Property and Private International Law (Ny Upplaga)
Torremans Paul L. C.
Oxford University Press, Immaterialrätt, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 1096 sid, 3 uppl, 2024, Preliminärt pris: 4339 SEK exkl. moms   

Data Sovereignty (Ny titel) — From the Digital Silk Road to the Return of the State
Chander Anupam , Sun Haochen
Oxford University Press, IT-rätt, Offentlig rätt, Övrigt
Inbunden, 408 sid, 2023, Preliminärt pris: 1341 SEK exkl. moms   

Satow's Diplomatic Practice (Ny upplaga)
Roberts Ivor
Oxford University Press, Offentlig rätt, Internationell rätt, Övrigt
Inbunden, 752 sid, 8 uppl, 2023, Preliminärt pris: 2045 SEK exkl. moms   

Svensk och europeisk marknadsrätt I (Ny Upplaga) — Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar
Bernitz Ulf, Henriksson Lars
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Immaterialrätt, EU-rätt
6 uppl, 2023, Preliminärt pris: 399 SEK exkl. moms   

Patientens rätt och vårdens ansvar (Ny Titel)
Sverne Arvill Ebba, Printz Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Skadeståndsrätt
2023, Preliminärt pris: 504 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB