Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyutkommen litteratur 041201-041231
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

Hållbart företagsvärde — Ägarna - Företagsledningen - Affärerna - Finanserna - Verktyg för analys
Johansson Sven-Erik
Industrilitteratur, Ekonomi
Inbunden, 190 sid, 2004, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Juridik och IT — Introduktion till rättsinformatiken
Seipel Peter
Norstedts Juridik, IT-rätt
304 sid, 8 uppl, 2004  SLUT på förlag

Konkurrence mellem retssystemer — Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv
Birkmose Hanne Søndergaard
Forlaget Thomson, Internationell rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, EU-rätt
384 sid, 2004, Pris: 963 SEK exkl. moms   

Konsten att rättsvetenskapa — Den tysta kunskapen i juridisk forskning
Asp Petter, Nuotio Kimmo
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 309 sid, 2004, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Medieret i Informationssamfundet — en retlig analyse af sammensmeltningen mellem telekommunikation, Internet og radio/tv
Jakobsen Søren Sandfeld
DJØF, Immaterialrätt
330 sid, 2004  SLUT på förlag

Music Business — Infrastructure, Practice and Law
Parker Nigel
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
395 sid, 2004, Pris: 1442 SEK exkl. moms   

Online Dispute Resolution — Challenges for Contemporary Justice
Kaufmann-Kohler Gabrielle, Schultz Thomas
Kluwer, Processrätt, IT-rätt
Inbunden, 384 sid, 2004, Pris: 1316 SEK exkl. moms   

Oskälighet och 36 § avtalslagen
Norlén Andreas
Linköpings universitet, Förmögenhetsrätt
446 sid, 2004, Pris: 454 SEK exkl. moms   

Periodiseringsfonder — och andra obeskattade reserver
Tjernberg Mats
Iustus, Skatterätt
122 sid, 2004, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader
Riksdagen, Fastighetsrätt
58 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:50 Åtgärder mot missbruk av stiftelser
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt
39 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Redovisning av sjukfrånvaro
Iseskog Tommy
Thomson Fakta, Arbetsrätt, Ekonomi
58 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Regulating Procurement — Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation
Trepte Peter
Oxford University Press, Marknadsrätt
Inbunden, 411 sid, 2004, Pris: 1215 SEK exkl. moms   

Rångivarna — Avslöjande berättelser om hur bankerna tjänar sina pengar
Ohlson Lars
Förlaget 4 november, Övrigt
230 sid, 2004, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Rättsekonomi — En introduktion
Dahlman Christian, Glader Marcus, Reidhav David
Studentlitteratur, Ekonomi
253 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 363 SEK exkl. moms   

Samerätt — En översikt
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
123 sid, 2004  SLUT på förlag

Skyddade geografiska beteckningar — aktuella utvecklingar och konflikter
Göransson Norrsjö Lena, Posa Ivan Mark
Jure, Immaterialrätt
102 sid, 2004, Pris: 219 SEK exkl. moms   

SOU 2004:110 Gränskontrollag — effektivare gränskontroll
Fritzes, Offentlig rätt
546 sid, 2004, Pris: 360 SEK exkl. moms   

SOU 2004:118 Beviljats men inte fått
Fritzes, Offentlig rätt
345 sid, 2004, Pris: 280 SEK exkl. moms   

SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
775 sid, 2004, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Straffansvar och modern brottslighet — En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer
Jönsson Sverker
Iustus, Straffrätt, Kriminologi, Associationsrätt och värdepappersrätt
248 sid, 2004  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

  © 2017 Jure AB