Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyutkommen litteratur 2016-02-03
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Samägd egendom — Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område
Gregow Torkel
Wolters Kluwer Sverige, Förmögenhetsrätt
230 sid, 2016, Pris: 476 SEK exkl. moms   

Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt
Victorin Anders, Flodin Jonny
Iustus, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
336 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 434 SEK exkl. moms   

Insolvensrättsliga utlåtanden — Ett urval från åren 1989-2015
Möller Mikael
Wolters Kluwer Sverige, Insolvensrätt
696 sid, 2016, Pris: 891 SEK exkl. moms   

Ärvdabalken - En kommentar Del I (1-17 kap.) — Arv och Testamente
Walin Gösta, Lind Göran
Norstedts Juridik, Familjerätt
554 sid, 7 uppl, 2016, Pris: 1455 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB