Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyutkommen litteratur 2016-06-14
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Civilrättens grunder
Håstad Torgny, Björkdahl Erika P., Brattström Margareta, Zackariasson Laila
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Familjerätt
420 sid, 2016, Pris: 504 SEK exkl. moms   

Kommunala befogenheter — En redogörelse för kommuners och landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis
Lindquist Ulf, Madell Tom, Lundin Olle
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
500 sid, 8 uppl, 2016, Pris: 799 SEK exkl. moms   

Offentlighet och sekretess inom polisen
Rosén Ulrika, Wahlund Magnus
Bruun Juridik, Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
127 sid, 2016, Pris: 196 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB