Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Nyutkommen litteratur 2017-02-20
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
136 sid, 2016, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet — Med praktiska typfall
Nitzelius Tor, Söderlöf Göran
Åhnberg, Arbetsrätt, Offentlig rätt
173 sid, 3 uppl, 2016, Pris: 175 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB