Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Välj serie:
   
  Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S.
Contemporary Studies in Corporate Law
EU Law in the Member States
Hart Monographs in Transnational and International Law
Hart Studies in Commercial and Financial Law
Hart Studies in European Criminal Law
Modern Studies in European Law
Commercial Law
Comparative Law in Global Perspective
GREIT Series
WU - Tax Law and Policy Series
Ackordscentralens skriftserie
Acta Wasaensia
Acta Wasaensia. Rättsvetenskap
Administrativ medicin
Advokatfirman Vinge
AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation
AIJA Law Library
Aktiemarknadsrättslig skriftserie
Aktuell juridik
Alkoholinspektionen
Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute on International Antitrust Law & Policy
Arbetsdomstolens domar
Arbetsrättsbiblioteket
Arbetsrättsliga föreningens skrifter
ASSER International Sports Law Series
Avosetta Series
Barn som aktörer
Barnombudsmannen rapporterar
BDO
Beck`sche Kurz-Kommentare
BeGreppbart
Blackstone's Guides
Blackstone's Statute Series
Brå Rapport 2023
British Shipping Laws
British Shipping Laws
Brussels Commentary
Bruun Juridik
BRÅ-rapporter
Båtsportkort
Cambridge Studies in Intellectual Property Rights
Cambridge Bioethics and Law
Cambridge Companions to Law
Cambridge Intellectual Property and Information Law
Cambridge Studies in International and Comparative Law
Cambridge Tax Law Series
Cambridge Tax Law Series
Case Law of the Boards of Appeal
Centre for Commercial Law Studies
Clarendon Law Series
Collected Courses of the Academy of European Law
Commercial Series
Common Law Library
Comparative Environmental Law & Policy Series
Computer/Law series
Concise IP Series
Contemporary Commercial Law
Contract Law
Contract Law Library
Core Texts Series
Core Texts Series
Corporate Governance Forum
Critical Issues in Environmental Taxation series
De Lege
Demoktratirådets rapport
Ds, departementsserien
EATLP International Tax Series
EBI Studies in Banking and Capital Markets Law
EC and International Tax Law Series
EC and International Tax Law Series
EIAR European International Arbitration Review
EIPR Practice Series
Ekobrottsserien
Ekonomirådets rapport
Elgar Advanced Introductions series
Elgar Arbitration Law and Practice series
Elgar Commentaries in European Law series
Elgar Commentaries series
Elgar Commentaries series
Elgar Companions to International Organisations series
Elgar Companions to the Built Environment series
Elgar Competition Law and Practice series
Elgar Corporate and Insolvency Law and Practice series
Elgar European Law and Practice series
Elgar European Law and Practice series
Elgar Financial Law and Practice series
Elgar Handbooks in Public Administration and Management
Elgar Information Law and Practice series
Elgar Intellectual Property Law and Practice series
Elgar Monographs in Private International Law
Elgar Practical Guides
Elgar Practical Guides
Elgar Research Agendas
Elgar Studies in European Law and Policy
Elgar Tax Law and Practice series
Ernst & Youngs skriftserie
ESO-rapport
Essays in European Law
Etiska vägmärken
EUCOTAX Series on European Taxation
Europaperspektiv
European Business Law & Practice Series
European Business Law Library
European Monographs
European Commentaries on Private International Law
European Criminal Justice Series
European Family Law
European Private Law
European Procurement Law Series
European Society of International Law
Ex tuto
Faktas Digitala Bibliotek
FAR Akademi
Financial Management Association Survey and Synthesis Series
Finansierings- och kommersiellrättsliga studier
Getting the Deal Through
Global Competition Law and Economics Policy
Global Competition Law and Economics Policy
Global Tax Series
Global Trade and Finance Series
GREIT Series
Grundläggande EU-rätt
Handelsrättslig skriftserie
Hart Studies in Competition Law
Hart Studies in Information Law and Regulation
HR-biblioteket
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY
Human Rights Research Series
Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
iai Series on International Arbitration
IBFD Doctoral Series
IBFD Tax Research Series
ICC
ICC Sweden
ICCA Congress Series
Idéskrift
Idrottsjuridisk skriftserie
IFF - Institutet för fastighetsrättslig forskning
IFU -. Livförsäkring
Information Law Series
Information Law Series
Information Technology and Law
Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer
Institute of Advanced Legal Studies
Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Institutet mot mutor
Institutet för juridik och internet
Institutet för medicinsk rätt
Institutet för utbildningsrätt
Insurance Practitioners Library
Intellectual Property in Practice Series
Intellectual Property Library
International Business Negotiating Guides
International Competition Law Series
International Council for Commercial Arbitration Congress series
International and European Business Law
International Arbitration Law Library Series
International Banking and Finance Law Series
International Banking and Finance Law Series
International Encyclopaedia of Laws
International Litigation in Practice
International tax law
Internationell affärsrätt
IRI-rapport
IT-kommissionens rapport
Ius Commune Europaeum
JF-kommentaren
JP Juridiskt bibliotek
Juridik & Samhälle
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
Juridiska föreningens i Finland publikationsserie
Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Jönköpings International Business School dissertation series
Kluwer Law International
Konjunkturrådets rapport
Kontraktshandboken.se
KPMG
Kunskap för Swedsecs licensiering
Lagbokskommentaren
Law and Electronic Commerce
Law of Business and Finance
Lexino - Djupa lagkommentarer
Linköping Studies in Arts and Sciences
Litigation Library
Litteraturcompagniet
Lloyd's Shipping Law Library
Lloyd's Transport Law Library
Lloyd's Arbitration Law Library
Lloyd's Insurance Law Library
Lojalitet i arbetet
Lunds studies in sociology of law
Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy
Maritime and Transport Law Library
Marknadsdomstolens avgöranden
Max Planck Handbooks in European Public Law
Mercur Media
Mercurius
MPI Studies in Tax Law and Public Finance
MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law
MSBFS
N&S biblioteket
N&S kommentarer
New Horizons in Competition Law and Economics series
New Horizons in Environmental and Energy Law series
Nijhoff Studies in European Union Law
Nord
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
Nordisk årsbok i rättsinformatik
Norma
Norstedts Blå Bibliotek
Norstedts Gula Bibliotek
Norstedts laghandböcker
Ny juridik
Nytt juridiskt arkiv Avd. I Tidskrift för lagskipning
Nytt juridiskt arkiv Avd. II Tidskrift för lagstiftning m.m.
Offentlig rätt
Oxford EC Law Library
Oxford European Union Law Library
Oxford Commentaries on International Law
Oxford Commentaries on International Law
Oxford Data Protection & Privacy Law
Oxford EU Financial Regulation
Oxford EU Financial Regulation
Oxford Handbooks
Oxford Handbooks
Oxford international arbitration series
Oxford Private International Law Series
Oxford Studies in European Law
Perspectives on Intellectual Property
Philosophical Foundations of Law
Pocketbiblioteket SNS Förlag
Pocketuniversitetet SNS Förlag
Post M&A Disputes Series
Praktisk process
Principles of European Tort Law
Principles of European Law - Study Group on a European Civil Code
Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles)
Projektledning
Propositioner
Rättserien
Rättsvetenskapliga studier vid Karlstads universitet
Rapport till Expertgruppen för miljöstudier
Regeringens skrivelser
Reports of Judgements and Decisions
Research Handbooks in Competition Law series
Research Handbooks in European Law series
Research Handbooks in European Law series
Research Handbooks in International Law series
Riksarkivet rapport
Routledge Studies in Public Economics and Finance
Rättsfall från hovrätterna
Rättsfondens skriftserie
Rättshistoriska skrifter
Rättshistoriska studier
Rättshistoriskt bibliotek
Rättsvetenskapliga biblioteket
SBU-rapport
Scandinavian Studies in Law
Schriften zum europäischen Management
Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht
Series on International Tax Law
Series on International Taxation
Sieps forskningsserie
Sieps utredningsserie
Sjöfartens handböcker
Skadeståndsrättsliga skiljelinjer
Skattebiblioteket
Skrifter från Institutet för rättsinformatik
Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala
Skrifter utgivna av Akademien för insolvens- och fastighetsrätt
Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt
Skrifter utgivna av Institutet för bolags- och värdepappersrätt
Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet
Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala
Skrifter utgivna av Svenska föreningen mot piratkopiering
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
Skrifter i associations- och kapitalmarknadsrätt från Uppsala universitet
Skriftserien Stiftelsen för börsrätt
SKV Publikationer
SNS författningsprojekt
SOU, Statens offentliga utredningar
Statens räddningsverks författningssamling
Statskontoret
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm Arbitration Report
Stockholm Studies in Law
Stockholm Arbitration Yearbook
Stockholm Centre for Commercial Law
Stockholm International Arbitration Review
Stockholms fondbörs skriftserie
Stockholmsbörsen skriftserie
Studies in International Law, Uppsala University Swedish Institute of International Law
Studies in Law issued by the Centre for European Law, King's College London
Studies in EU External Relations
Studies in International Law
Studies in Private International Law
Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law
Swedish Studies in European Law
Swedish and International Arbitration
Sweet & Maxwell
Svensk avtalsrätt
Svensk Juridik
Svensk redovisning
Svensk Redovisning
Svensk straffrätt
Svenska Sjörättsföreningen Skrifter
Svenska institutet för internationell rätt
Sverige under kalla kriget
TemaNord
The British Institute of Human Rights Library
The Hässelby Library
The Insurance Practitioners Library
The Law and Practice of International Finance Series
The Permanent Court of Arbitration/Peace Palace Papers
The Common Core of European Administrative Law
The IBFD Doctoral Series
The International Library of Law and the Environment series
The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library
The Rutgers Lectures in Philosophy
UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker
Ungdomsstyrelsens skrifter
Våra rättigheter
Vingestipendiet
WTO's Guide to Series
WU Institute for Austrian and International Tax Law - Tax Law and Policy Series
Yearbook Commercial Arbitration
Yearbook of Private International Law
Örebro Studies in Law
  © 2017 Jure AB