Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 3 av 5

Nr. 73 Patent på 2:a medicinska indikationen och förbudet mot patent på medicinska förfaranden
Domeij Bengt
Jure, Immaterialrätt
76 sid, 1994, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 72 Skydd av osänt mediematerial — en journalistisk rättighet eller ett intrång i den enskildes integritet?
Ekdahl Catharina
Jure, Immaterialrätt
73 sid, 1993, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 71 Konceptskydd i tjänsteföretag
Helgesson Christina
Jure, Immaterialrätt
84 sid, 1993, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 70 Immaterialrättsligt skydd för växter
Rosenlund Lars B.
Jure, Immaterialrätt
125 sid, 1993, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 69 Arkitekters upphovsrätt
Björkland Malin
Jure, Immaterialrätt
69 sid, 1993, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 68 Bioteknologisk patentpraxis i Sverige och Europeiska patentorganisationen — en komparativ studie
Westberg Else
Jure, Immaterialrätt
84 sid, 1993, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 67 Regleringen av svensk marksänd reklam-TV — om avtalet mellan TV 4 och staten samt nya radiolagen
Säfsbäck Liselott
Jure, Marknadsrätt
88 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 66 Rättsskydd för artister — särskilt vid satellit- och kabelsändningar
Rosén Christina
Jure, Immaterialrätt
81 sid, 1992, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 65 Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden
Synnerstad Karin
Jure, Immaterialrätt
165 sid, 1992  SLUT på förlag

Nr. 64 Könsdiskriminerande reklam
Beck-Friis Cecilia
Jure, Marknadsrätt
119 sid, 1992, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 63 Renommésnyltning och otillbörligt goodwillutnyttjande — utifrån ett näringsidkarperspektiv
Gunnarsson Per
Jure, Immaterialrätt
87 sid, 1992, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 62 Värdering av varumärken utifrån juridiska och ekonomiska aspekter
Löfgren Christer
Jure, Immaterialrätt
120 sid, 1991, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 61 Patent på liv — gener, mikroorganismer, växter och djur som objekt för patent - i dag och i framtiden
Lundbäck Annika
Jure, Immaterialrätt
82 sid, 1991, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 60 Skyddet för företagshemligheter — det nya rättsläget
Källenfors E. Peter
Jure, Marknadsrätt
67 sid, 1991, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 59 Piratkopiering av datorprogram — ett upphovsrättsligt problem
Andersson Kristina
Jure, Immaterialrätt
83 sid, 1991, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 58 Radiorätt — om tillstånd och ansvar vid satellit- och rundradiosändningar
Svensson Marie
Jure, Immaterialrätt
90 sid, 1990, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 57 Kodakdoktrinen inom varumärkesrätten
Söderberg Susanne
Jure, Immaterialrätt
60 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 56 Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten — en kritisk analys
Nordell Per Jonas
Jure, Immaterialrätt
154 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 55 Prisinformation till konsumenter
Uebel Mats
Jure, Marknadsrätt
81 sid, 1990, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 54 Japansk varumärkesrätt — teori och praktik
Björne-Evrenos Caroline
Jure, Immaterialrätt
99 sid, 1990, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 53 Island - EFTA - EG och frihandel
Pálsdóttir Flygenring Elin
Jure, Marknadsrätt
76 sid, 1990, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 52 Europeiska ekonomiska firmagrupper — ett nytt alternativ för ekonomiskt samarbete inom EG
Mattsson Gunnar
Jure, Marknadsrätt, EU-rätt
61 sid, 1989, Pris: 113 SEK exkl. moms   

Nr. 51 Verkshöjd inom musiken
Schierbeck Peter
Jure, Immaterialrätt
97 sid, 1989, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 50 Ulf, 50 - uppsatser tillägnade Ulf Bernitz på 50-årsdagen den 28 februari 1986 från vännerna på institutet
Jure, Festskrifter, Immaterialrätt, Marknadsrätt
168 sid, 1986, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 49 Selektiv distribution enligt EG:s konkurrensrätt
Friman Håkan
Jure, Marknadsrätt, EU-rätt
94 sid, 1989, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 3 av 5

  © 2017 Jure AB