Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Institutet för rättsvetenskaplig forskning
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

Nr. 82 Förmögenhetsbrotten
Jareborg Nils
Norstedts Juridik, Straffrätt
381 sid, 1975  SLUT på förlag

Nr. 81 Separationsrätt
Walin Gösta
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
222 sid, 1975  SLUT på förlag

Nr. 80 Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag
Johansson Svante, Nial Håkan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
409 sid, 9 uppl, 2007  SLUT på förlag

Nr. 76 Processhinder — om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt
Lindblom Per Henrik
Norstedts, Processrätt
292 sid, 1974  SLUT på förlag

Nr. 75 Rättegång VI Processen i hovrätt och Högsta domstolen — Sjätte häftet
Welamson Lars, Munck Johan
Wolters Kluwer Sverige, Processrätt
265 sid, 5 uppl, 2016, Pris: 483 SEK exkl. moms   

Nr. 67 God advokatsed
Wiklund Holger
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 630 sid, 1973, Pris: 375 SEK exkl. moms   

Nr. 61 Svensk juridisk litteratur II
Regner Nils
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 384 sid, 1971, Pris: 515 SEK exkl. moms   

Nr. 51 Folkrätten — Staternas och de mellanstatliga organisationernas rättsordning
Eek Hilding, Bring Ove, Hjerner Lars A. E.
Norstedts Juridik, Internationell rätt
492 sid, 4 uppl, 1987, Pris: 831 SEK exkl. moms   

Nr. 47 Lärobok i obligationsrätt
Rodhe Knut
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 315 sid, 6 uppl, 1986  SLUT på förlag

Nr. 46 Rättegång V — femte häftet
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
301 sid, 8 uppl, 2011, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Nr. 43 Studier över tomträttsinstitutet — Rådighetsinskränkande kontraktsföreskrifter
Westerlind Peter
Norstedts, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
529 sid, 1965  SLUT på förlag

Nr. 41 Konkurs — och annan insolvensrätt
Welamson Lars, Mellqvist Mikael
Wolters Kluwer Sverige, Insolvensrätt, Processrätt
378 sid, 12 uppl, 2017, Pris: 629 SEK exkl. moms   

Nr. 41 Konkurs — och annan insolvensrätt
Welamson Lars, Mellqvist Mikael
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
378 sid, 11 uppl, 2013, Pris: 625 SEK exkl. moms   

Nr. 39 Arbetstagarbegreppet — om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt
Adlercreutz Axel
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
491 sid, 1964  SLUT på förlag

Nr. 19 Rättegång II — Andra häftet
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
262 sid, 9 uppl, 2015, Pris: 327 SEK exkl. moms   

Nr. 15 Rättegång I — första häftet
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Heuman Lars, Pauli Mikael
Wolters Kluwer Sverige, Processrätt
276 sid, 9 uppl, 2016, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Nr. 11 Obligationsrätt
Rodhe Knut
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 838 sid, 1956  SLUT på förlag

Nr. 7 Om handelsbolag och enkla bolag
Nial Håkan, Hemström Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
435 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 926 SEK exkl. moms   

Nr. 1 Skadeståndsrätt
Karlgren Hjalmar
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
252 sid, 5 uppl, 1972  SLUT på förlag

Försäkringsavtalsrätt
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
814 sid, 4 uppl, 2019, Pris: 1498 SEK exkl. moms   

Efterarv — Komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap
Eriksson Anders
Norstedts Juridik, Familjerätt
218 sid, 2018, Pris: 518 SEK exkl. moms   

Standardavtalsrätt
Bernitz Ulf
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
260 sid, 9 uppl, 2018, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Rättegång III — tredje häftet
Ekelöf Per Olof, Andersson Simon, Bellander Henrik, Bylund Torleif, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
372 sid, 8 uppl, 2018, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
Bengtsson Bertil, Hager Richard, Victorin Anders
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
412 sid, 9 uppl, 2018, Pris: 605 SEK exkl. moms   

Betalning — Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Insolvensrätt
Inbunden, 932 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 1896 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

  © 2017 Jure AB