Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

Nr. 23 "Åtgärder med motsvarande verkan" — EG:s förbud mot indirekta handelshinder (Romfördraget art 30-36)
Stjernquist Henric
Jure, EU-rätt, Marknadsrätt
54 sid, 1983, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 79 Aktuell varumärkesrätt
Melin Helena
Jure, Immaterialrätt
106 sid, 1994, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 99 Aktuella frågor om film — I Rättsskydd för manusförfattare, II Ideell rätt på filmområdet
Haraldson Fredrik, Lilliestierna Ehrén Charlotte
Jure, Immaterialrätt
171 sid, 1998, Pris: 264 SEK exkl. moms   

Nr. 39 Arbetsmarknaden inom EG — den fria rörligheten för arbetstagare (art 48-51 Romfördraget)
Bergquist Maria
Jure, Arbetsrätt, EU-rätt
60 sid, 1987, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 69 Arkitekters upphovsrätt
Björkland Malin
Jure, Immaterialrätt
69 sid, 1993, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 3 Auktorisation av företag och yrkesutövare i Västeuropa och USA
Warnstedt Joakim von
Jure, Marknadsrätt
116 sid, 1977, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 97 Balancing copyright and patent protection for software in the U.S. with considerations for marketing it in Europe
Smith Loretta
Jure, Marknadsrätt
93 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 42 Bildjournalisten och upphovsrätten
Eka Maria
Jure, Immaterialrätt
75 sid, 1987, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 94 Bildmaterialets betydelse för mönsterskyddets omfång
Hulth Lottie-Ann
Jure, Immaterialrätt
55 sid, 1997, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 40 Bioteknik och patentskydd — möjligheterna till patentskydd för biotekniska uppfinningar
Plogell Michael
Jure, Immaterialrätt
45 sid, 1987, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 68 Bioteknologisk patentpraxis i Sverige och Europeiska patentorganisationen — en komparativ studie
Westberg Else
Jure, Immaterialrätt
84 sid, 1993, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 12 Consumer protection in Sweden — legislation, institutions and practice
Bernitz Ulf
Jure, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
404 sid, 2 uppl, 1981  SLUT på förlag

Nr. 4 De amerikanska antitrustlagarna och den exterritoriella tillämpningen på icke amerikanska företag
Nerep Erik
Jure, Marknadsrätt, Internationell rätt
154 sid, 1978, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 38 Den amerikanska kontrollen av teknikexport — särskilt dess inverkan på svensk exportkontroll
Stålhandske Jan
Jure, Marknadsrätt
51 sid, 1987, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 117 Det upphovsrättsliga skyddet mot efterbildning av programvara
Öhlund Joacim
Jure, Immaterialrätt
62 sid, 2002, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 92 Digitaliseringsrätt
Könberg Åsa
Jure, Immaterialrätt, IT-rätt
113 sid, 1997, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 106 Domännamn ur ett varumärkesrättsligt perspektiv
Granstrand Linda
Jure, Immaterialrätt, IT-rätt
84 sid, 2001, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 33 EG:s antidumpinglagstiftning
Nordin Anne
Jure, Marknadsrätt, EU-rätt
87 sid, 1986, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 47 EG:s konkurrensrätt och dess tillämpning på företag med säte i Sverige
Sundell Henrik
Jure, Marknadsrätt, EU-rätt
77 sid, 1988, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 105 EG-varumärke — en sammanställning av rättspraxis avseende tolkningen av artikel 7(1) CTMR
Tufegdzic Goran
Jure, Immaterialrätt
104 sid, 2000, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 91 EG-varumärket - från ansökan till registrering — en praktisk handbok
Dahl Charlotte
Jure, Immaterialrätt
58 sid, 1997, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 103 Electronic Commerce in German and Swedish Law — A Comparative Analysis in the Light of European Developments
Behrendt Britta
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
148 sid, 2000, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 76 Europeisk mönsterrätt och estetiskt syftande industridesign
Persson Fredrik
Jure, Immaterialrätt, EU-rätt
88 sid, 1994, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

  © 2017 Jure AB