Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

Nr. 34 Svensk marknadsreglering i perspektiv — ett symposium
Jure, Marknadsrätt
63 sid, 1986, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 50 Ulf, 50 - uppsatser tillägnade Ulf Bernitz på 50-årsdagen den 28 februari 1986 från vännerna på institutet
Jure, Festskrifter, Immaterialrätt, Marknadsrätt
168 sid, 1986, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 80 Fotorätten efter integration i upphovsrättslagen
Ahlgren Magnus
Jure, Immaterialrätt
82 sid, 1994, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 82 Släktnamnshindret i svensk varumärkesrätt
Ahlqvist Fredrik
Jure, Immaterialrätt
88 sid, 1995, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 112 Piratkopiering och privatkopiering
Ahnegård Caroline , Asp Karolina, Chois Sung-Kyu, Kjellström Annika, Ström Karin, Strömqvist Magnus
Jure, Immaterialrätt
240 sid, 2002, Pris: 283 SEK exkl. moms   

Nr. 113 Kravet på särskiljningsförmåga i ett harmoniserat Europa — svensk registreringspraxis och utvecklingen av gemenskapsvarumärket
Algotsson Cecilia
Jure, Immaterialrätt
80 sid, 2002, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 100 Skadestånd vid varumärkesintrång
Alin Josephine
Jure, Immaterialrätt
90 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 59 Piratkopiering av datorprogram — ett upphovsrättsligt problem
Andersson Kristina
Jure, Immaterialrätt
83 sid, 1991, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 29 Utländsk företagsetablering i Sverige
Aurén Ann
Jure, Marknadsrätt
89 sid, 1985, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 64 Könsdiskriminerande reklam
Beck-Friis Cecilia
Jure, Marknadsrätt
119 sid, 1992, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 103 Electronic Commerce in German and Swedish Law — A Comparative Analysis in the Light of European Developments
Behrendt Britta
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt
148 sid, 2000, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 30 Vilseledande om geografiskt ursprung
Bellander Jan-Peter
Jure, Immaterialrätt
103 sid, 1985, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 35 Rättsliga aspekter på svensk reklam-TV
Bengtsson Anders
Jure, Immaterialrätt
69 sid, 1986, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 18 Företags sekretesskydd — särskilt genom avtal
Berglund Hans
Jure, Marknadsrätt
49 sid, 1982, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 39 Arbetsmarknaden inom EG — den fria rörligheten för arbetstagare (art 48-51 Romfördraget)
Bergquist Maria
Jure, Arbetsrätt, EU-rätt
60 sid, 1987, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 12 Consumer protection in Sweden — legislation, institutions and practice
Bernitz Ulf
Jure, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
404 sid, 2 uppl, 1981  SLUT på förlag

Nr. 11 Fem uppsatser i konsument- och marknadsrätt
Bernitz Ulf
Jure, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
136 sid, 1981  SLUT på förlag

Nr. 26 Swedish intellectual property and market legislation — collection of statutory texts
Bernitz Ulf
Jure, Immaterialrätt
181 sid, 1984  SLUT på förlag

Nr. 46 The EEC-EFTA free trade agreements in the context of an emerging European Economic Space — conference papers
Bernitz Ulf
Jure, Marknadsrätt, EU-rätt
151 sid, 1988, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Nr. 78 Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt
Bieniaszewski Sandberg Anna
Jure, Immaterialrätt
83 sid, 1994, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 69 Arkitekters upphovsrätt
Björkland Malin
Jure, Immaterialrätt
69 sid, 1993, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 54 Japansk varumärkesrätt — teori och praktik
Björne-Evrenos Caroline
Jure, Immaterialrätt
99 sid, 1990, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 41 Firmarätten — i de allmänna domstolarnas praxis
Blomberg Gunnar
Jure, Immaterialrätt
76 sid, 1987  SLUT på förlag

Nr. 24 Mediarätt och politik — kabel-TV, text-TV, teledata i USA och Sverige
Broberg Eric
Jure, Marknadsrätt, Immaterialrätt
129 sid, 1983, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

  © 2017 Jure AB