Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SKV Publikationer
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

Nr. 216 utg. 1 Deklarationen 100 år — och andra tillbakablickar
Riksskatteverket, Övrigt
Inbunden, 171 sid, 2003, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Nr. 312 utg.6 Handledning för fastighetstaxering 2013 — Taxeringsregler för bl.a. hyres, industri, täkt, el- samt specialenheter
Skatteverket, Skatterätt, Fastighetsrätt
297 sid, 6 uppl, 2012  SLUT på förlag

Nr. 943 utg. 1 KFM Internationell verkställighet — Handbok
Skatteverket, Insolvensrätt, Förmögenhetsrätt, Internationell privat- och processrätt
466 sid, 2011  SLUT på förlag

Nr. 901 utg.6 KFM Utmätning — handbok
Kronofogden, Insolvensrätt, Processrätt
543 sid, 6 uppl, 2011  SLUT på förlag

Nr. 286 utg. 2 RSV Handbok för fastighetstaxering 1998 — Värderingsregler - Lantbruk
Riksskatteverket, Skatterätt, Fastighetsrätt
217 sid, 2 uppl, 1997, Pris: 233 SEK exkl. moms   

Nr. 358 utg. 3 RSV Handbok för fastighetstaxering 2003 — Taxeringsregler
Riksskatteverket, Skatterätt
171 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 227 SEK exkl. moms   

Nr. 422 utg. 2 RSV Handledning för gåvobeskattning
Riksskatteverket, Skatterätt
242 sid, 2 uppl, 1993, Pris: 161 SEK exkl. moms   

Nr. 615 utg. 1 RSV Handledning för taxeringsförfarandet
Riksskatteverket, Skatterätt
535 sid, 1996  SLUT på förlag

Nr. 618 utg. 4 RSV Handledning i skatterevision - Allmän del
Riksskatteverket, Skatterätt
473 sid, 4 uppl, 1994  SLUT på förlag

Nr. 900 utg. 4 RSV Konkurs, företagsrekonstruktion & ackord
Riksskatteverket, Insolvensrätt, Processrätt
354 sid, 4 uppl, 1998, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Nr. 903 utg. 1 RSV Ordlista för exekutionsväsendet — på engelska, franska och tyska
Riksskatteverket, Insolvensrätt, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
189 sid, 1994  SLUT på förlag

Nr. 942 utg. 1 RSV Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt — exekution, avtal, konventioner & författningar
Riksskatteverket, Insolvensrätt, Processrätt
370 sid, 1997, Pris: 570 SEK exkl. moms   

Nr. 311 utg. 32 SKV Blankettsamling 2011 — Personbeskattning och näringsverksamhet
Skatteverket, Skatterätt
142 sid, 32 uppl, 2011, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Nr. 611 utg. 21 SKV Fickdata 2004 — Med uppgifter för INKOMSTÅREN 1999-2003 (Taxeringsåren 2000-2004) och kända uppgifter för inkomståret 2004
Skatteverket, Skatterätt
55 sid, 11 uppl, 2004, Pris: 77 SEK exkl. moms   

Nr. 491 utg. 14 SKV Fordonsskattetabeller 2005 — Gäller fr.o.m. 2005-01-01
Skatteverket, Skatterätt
152 sid, 14 uppl, 2005, Pris: 205 SEK exkl. moms   

Nr. 287 utg. 1 SKV Förfarandehandledning i fastighetstaxering
Skatteverket, Skatterätt
140 sid, 2008, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Nr. 406 utg.16 SKV Författningar för borgenärsarbetet 2014
Skatteverket, Skatterätt, Insolvensrätt
539 sid, 2014, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Nr. 423 utg. 1 SKV Författningar om arv och gåva
Skatteverket, Skatterätt
303 sid, 2004, Pris: 269 SEK exkl. moms   

Nr. 318 utg.22 SKV Författningar om fastighetstaxering 2014
Skatteverket, Skatterätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
221 sid, 22 uppl, 2014, Pris: 380 SEK exkl. moms   

Nr. 700 utg. 17 SKV Författningar om folkbokföring m.m. 2011
Skatteverket, Offentlig rätt
199 sid, 17 uppl, 2011, Pris: 331 SEK exkl. moms   

Nr. 700 utg. 18 SKV Författningar om folkbokföring m.m. 2012
Skatteverket, Offentlig rätt
208 sid, 18 uppl, 2012, Pris: 341 SEK exkl. moms   

Nr. 616 utg. 2 SKV Författningar om förfarandet 2013 - Del 1 och 2 (paket)
Skatteverket, Skatterätt
1024 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 796 SEK exkl. moms   

Nr. 300 utg. 36 SKV Författningar om inkomstskatt och avgifter m.m. Del 1-2 (paket) — Inkomståret 2013. 2014 års taxering
Skatteverket, Skatterätt
1128 sid, 2014, Pris: 1126 SEK exkl. moms   

Nr. 550 utg. 27 SKV Författningar om mervärdesskatt 2010 - Del 1
Skatteverket, Skatterätt
577 sid, 27 uppl, 2010, Pris: 511 SEK exkl. moms   

Nr. 550 utg. 27 SKV Författningar om mervärdesskatt 2010 - Del 1-2 (paket)
Skatteverket, Skatterätt
1254 sid, 27 uppl, 2010  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

  © 2017 Jure AB