Associationsrätt och värdepappersrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

Aktiebolag — skatt, ekonomi och juridik
Svensson Ulf Bokelund
Björn Lundén Information, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi, Skatterätt
378 sid, 27 uppl, 2023, Pris: 596 SEK exkl. moms   

Eget aktiebolag — en praktisk handbok
Svensson Emanuel, Svensson Ulf Bokelund
Björn Lundén Information, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi, Skatterätt
222 sid, 11 uppl, 2023, Pris: 396 SEK exkl. moms   

Enskild firma — skatt, deklaration, ekonomi, juridik
Svensson Ulf Bokelund
Björn Lundén Information, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt, Ekonomi
288 sid, 31 uppl, 2023, Pris: 326 SEK exkl. moms   

Fåmansföretag & skatteplanering
Andersson Lennart, Molin Anna , Sandström Kjell, Svensson Ulf Bokelund
Björn Lundén Information, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
495 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 783 SEK exkl. moms   

Rodhes aktiebolagsrätt ( Ny Upplaga )
Rodhe Knut, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
27 uppl, 2023, Preliminärt pris: 556 SEK exkl. moms   

Ideella föreningar (Ny Titel) — I ljuset av den allmänna associationsrätten
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 2167 SEK exkl. moms   

Svensk aktiebolagsrätt (Ny Upplaga)
Sandström Torsten
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
8 uppl, 2023, Preliminärt pris: 671 SEK exkl. moms   

Venture capital-investeringar ( Ny Upplaga ) — En praktisk vägledning
Bergman Kim, Moreira Mikael
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 641 SEK exkl. moms   

Investment Management, Stewardship and Sustainability — Transformation and Challenges in Law and Regulation
Chiu Iris H-Y , Hirt Hans-Christoph, red.
Hart Publishing, Associationsrätt och värdepappersrätt, EU-rätt, Internationell rätt
Inbunden, 496 sid, 2023, Pris: 1438 SEK exkl. moms   

International Monetary and Banking Law post COVID-19
Blair William, Gortsos Christos , Zilioli Chiara , red.
Oxford University Press, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Internationell rätt
Inbunden, 544 sid, 2023, Pris: 2805 SEK exkl. moms   

Rekonstruktionsuppgörelsen — Om maktutövning och intresseförhållanden vid rekonstruktion av aktiebolag
Ehrenpil Markus
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt, Insolvensrätt, Krediträtt
Inbunden, 448 sid, 2023, Pris: 651 SEK exkl. moms   

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XIV
Schultz Mårten, Karlervik Johanna, Sapa Patryk, red.
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
375 sid, 2023, Pris: 625 SEK exkl. moms   

Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser
Petersen Lars Lindencrone, Schaumburg-Müller Morten , Schaumburg-Müller Peer
Ex Tuto, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 344 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 955 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
155 sid, 2023, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Sanktioner mot finansiella företag
Edgren Kenneth
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
164 sid, 2023, Pris: 481 SEK exkl. moms   

Handbok för ideella föreningar (Ny Upplaga)
Andersson Magnus, Karlsson Yngve
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 559 SEK exkl. moms   

Insiderinformation - och börsbolagens informationsplikt (Ny Titel)
Myrdal Jonas
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Straffrätt, Ekonomi
2023, Preliminärt pris: 437 SEK exkl. moms   

Kapitalbrist i aktiebolag — Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Insolvensrätt
227 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 699 SEK exkl. moms   

EU Securities and Financial Markets Regulation
Moloney Niamh
Oxford University Press, Krediträtt, EU-rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 992 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 2834 SEK exkl. moms   

Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales (Ny Upplaga)
Thompson Robert, red.
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 4371 SEK exkl. moms   

Konsumentkreditlagen (Ny Titel) — En kommentar
Henrikson Ann-Sofie, Persson Annina H.
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
2023, Preliminärt pris: 1120 SEK exkl. moms   

Juridik i kommunala bolag (Ny Upplaga) — En praktisk guide
Adrell Roland, Moldén Robert
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
3 uppl, 2023, Preliminärt pris: 567 SEK exkl. moms   

Samfälligheter — Handbok för samfällighetsföreningar
Österberg Tommy
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
227 sid, 13 uppl, 2023, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagen (Ny Upplaga) — En översikt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 605 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:65 Ett likviditetsverktyg för fonder
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt
77 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

  © 2017 Jure AB