Associationsrätt och värdepappersrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 1 av 54

Festskrift till Per Samuelsson
Juristförlaget i Lund, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmän rättslära, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 734 sid, 2024, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Festskrift till Svante Johansson (NY TITEL)
Norstedts Juridik, Festskrifter, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 410 sid, 2024, Preliminärt pris: 871 SEK exkl. moms   

The Law and Business of Litigation Finance (NY UPPLAGA)
Friel Steven
Bloomsbury Professional, Processrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 560 sid, 2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 2434 SEK exkl. moms   

Global Investment Funds — A Practical Guide to Structuring, Raising and Managing Funds
Alabaster Tom
Globe Law and Business, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 303 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 4184 SEK exkl. moms   

Managing Partner Performance (NY TITEL) — Strategies for Transforming Underperforming Partners
Jarrett-Kerr Nick , Middleburgh Jonathan , red.
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt, Organisation och ledarskap, Utländsk rätt
200 sid, 2024, Preliminärt pris: 2267 SEK exkl. moms   

MiFID II/MiFIR — hörnstenen i regleringen av värdepappersmarknaden
Mitelman Lindholm Sara
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
320 sid, 2024, Pris: 644 SEK exkl. moms   

Brotten i näringsverksamhet
Holmquist Rolf, Liljemark Ragnar Ola
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
431 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 685 SEK exkl. moms   

Bostadsrättslagen — En kommentar
Nilsson Hjorth Bob, Uggla Ingrid
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Fastighetsrätt
684 sid, 7 uppl, 2024, Pris: 1450 SEK exkl. moms   

Företagsobligationsmarknadsrätt
Lidman Erik
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
446 sid, 2024, Pris: 973 SEK exkl. moms   

European Securitisation — A Practitioner’s Guide to Principles and Jurisdictions
Griffiths Dominic, red.
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Internationell rätt
Inbunden, 373 sid, 2024, Pris: 4129 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:110 Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar
Regeringskansliet, EU-rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
189 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:124 Nya regler om hållbarhetsrapportering
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
636 sid, 2024, Pris: 722 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:134 Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB
Regeringskansliet, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Insolvensrätt
7 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

AktG Kommentar — Aktiengesetz
Schmidt Karsten , Bayer Walter , Vetter Jochen , red.
Otto Schmidt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 4500 sid, 5 uppl, 2024, Pris: 4820 SEK exkl. moms   

Takeover-reglerna — En kommentar
Sjöman Erik, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
594 sid, 7 uppl, 2024, Pris: 1371 SEK exkl. moms   

Regelfrågor på den svenska företagsobligationsmarknaden
Lidman Erik, Andersson André, Andrews Oskar, red.
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
Inbunden, 552 sid, 2024, Pris: 625 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:78 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
96 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Principles of International Economic Law (Ny Upplaga)
Herdegen Matthias
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Internationell rätt
Inbunden, 656 sid, 3 uppl, 2024, Preliminärt pris: 2199 SEK exkl. moms   

SOU 2023:102 Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi, Övrigt
566 sid, 2024, Pris: 787 SEK exkl. moms   

FAR IFRS/ESRS-volymen 2024
FAR, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmänna verk och samlingsverk
1269 sid, 2024, Pris: 876 SEK exkl. moms   

FAR Samlingsvolymen 2024 Redovisning (Del 1)
FAR, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmänna verk och samlingsverk
2117 sid, 2024, Pris: 876 SEK exkl. moms   

FAR Samlingsvolymen 2024 Revision (Del 2)
FAR, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmänna verk och samlingsverk
1910 sid, 2024, Pris: 876 SEK exkl. moms   

EU Banking and Financial Regulation
Poulle Jean-Baptiste , Kannan Arut , Spitz Nicolas , Kahn Sandra , Sotiropoulou Anastasia
Edward Elgar, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, EU-rätt
Inbunden, 752 sid, 2024, Pris: 3599 SEK exkl. moms   

Company Directors — Duties, Liabilities, and Remedies
Arnold Mark , Mortimore Simon , red.
Oxford University Press, Associationsrätt och värdepappersrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1456 sid, 4 uppl, 2024, Pris: 4040 SEK exkl. moms   

Minority Shareholders (Ny Upplaga) — Law, Practice, and Procedure
Joffe Victor , m. fl.
Oxford University Press, Associationsrätt och värdepappersrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 656 sid, 7 uppl, 2024, Preliminärt pris: 4333 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 1 av 54

  © 2017 Jure AB