Straffrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 1 av 54

The Principles of Corporate Sentencing in EU Law (Ny Titel)
Franssen Vanessa
Hart Publishing, Straffrätt, EU-rätt
Inbunden, 476 sid, 2025, Preliminärt pris: 1438 SEK exkl. moms   

SOU 2024:48 Ett ändamålsenligt samhällsskydd — Vissa reformer av straff- och straffverkställighetslagstiftningen
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
1263 sid, 2024, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2024:51 En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess — Slutbetänkande av Utredningen om Anonyma vittnen.
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
367 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

NJA I 2023 — Inbunden årsvolym
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Straffrätt
Inbunden, 1218 sid, 2024, Pris: 4718 SEK exkl. moms   

SOU 2024:44 Stärkt kontroll av fusk i livsmedelskedjan — Betänkande av Utredningen mot fusk i livsmedelskedjan.
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Straffrätt
723 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Brottsbalken Del II (13-24 kap.) (NY UPPLAGA) — En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m.
Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
Norstedts, Straffrätt
12 uppl, 2024, Preliminärt pris: 781 SEK exkl. moms   

Brottsbalken Del I (1-12 kap.) (NY UPPLAGA) — En kommentar. Brotten mot person och förmögenhet m.m.
Johansson Stefan, Wennberg Suzanne, Trost Hedvig
Norstedts Juridik, Straffrätt
12 uppl, 2024, Preliminärt pris: 781 SEK exkl. moms   

Att förebygga brott med problemorienterat polisarbete
Knutsson Johannes
Jure, Kriminologi, Straffrätt
141 sid, 2024, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:144 En ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Fastighetsrätt
904 sid, 2024, Pris: 1035 SEK exkl. moms   

Ds 2024:11 Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
700 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Uppsåt, oaktsamhet och ursäktande omständigheter — En handbok
Asp Petter
Iustus, Straffrätt
368 sid, 2024, Pris: 581 SEK exkl. moms   

SOU 2024:30 En statlig ordning med brottsförebyggande åtgärder för barn och unga
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
557 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Advanced, Automated and Electric Vehicle Law
Glassbrook Alex
Bloomsbury Professional, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt, Straffrätt
648 sid, 2024, Pris: 1978 SEK exkl. moms   

SOU 2024:32 Åtgärder mot mervärdesskattebedrägerier
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt
306 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Brotten i näringsverksamhet
Holmquist Rolf, Liljemark Ragnar Ola
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
431 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 685 SEK exkl. moms   

Brottet bedrägeri (NY TITEL) — i praktik och teori
Wallin Marie
Norstedts Juridik, Straffrätt
2024, Preliminärt pris: 545 SEK exkl. moms   

Handbok för nämndemän
Jungstedt Sofia , Pettersson Malcolm , Uppfeldt Anna
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
96 sid, 2024, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:121 Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
117 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:132 Ny tullbefogenhetslag
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt, Processrätt
830 sid, 2024, Pris: 946 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskyddsanalys i teori och praktik
Söderlund Ylva, von Zeipel Peter
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
238 sid, 2024, Pris: 559 SEK exkl. moms   

Ordningsvakter och väktare (Ny Upplaga) — samt annan bevakningspersonal m.m.
Sverne Arvill Ebba, Glantz Yvette, Tonneman Lars
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
526 sid, 2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 739 SEK exkl. moms   

Samhället och de unga lagöverträdarna
Clevesköld Lars
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
360 sid, 9 uppl, 2024, Pris: 574 SEK exkl. moms   

Bevis- och rättstillämpning; en samtidig verksamhet — En bok om tvivel och val av beslutsalternativ i mer komplicerade fall
Lindell Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
217 sid, 2024, Pris: 591 SEK exkl. moms   

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2024 — Nuläge och utvecklingsbehov
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt, Offentlig rätt
104 sid, 2024, Pris: 207 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 1 av 54

  © 2017 Jure AB