Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 | Nästa
Sida 1 av 235

Cyber Security: Law and Guidance (NY UPPLAGA)
Wong Helen
Bloomsbury Professional, IT-rätt, Offentlig rätt, Internationell rätt
Inbunden, 696 sid, 2 uppl, 2025, Preliminärt pris: 2739 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:142 EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen (ETS 2)
Regeringskansliet, EU-rätt, Miljörätt, Offentlig rätt
140 sid, 2024, Pris: 158 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:143 Aktsamhet vid bygg- rivnings- och markåtgärder
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
18 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:145 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
70 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:146 En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
108 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:147 En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Regeringskansliet, Offentlig rätt
110 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning
Regeringskansliet, Miljörätt, Processrätt, Offentlig rätt
187 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Ds 2024:9 Bättre förutsättningar för utsänd statlig personal
Prisma, Arbetsrätt, Offentlig rätt
254 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2024:11 Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
700 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

NJA I 2024 (prenumeration) – häften samt inbunden årsvolym — Rättsfall från Högsta domstolen
Norstedts Juridik, Periodica, Processrätt, Offentlig rätt
Prenumeration, 2024, Pris: 8569 SEK exkl. moms   

Fransmans British Nationality Law (NY UPPLAGA)
Fransman Laurie, Berry Adrian
Bloomsbury Professional, Offentlig rätt, EU-rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1952 sid, 4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 5325 SEK exkl. moms   

European Court of Human Rights and Mental Health (NY TITEL)
Eldergill Anselm , Evans Matthew, Sibley Eleanor
Bloomsbury Professional, Internationell rätt, Offentlig rätt, Familjerätt
320 sid, 2024, Preliminärt pris: 1825 SEK exkl. moms   

Ds 2024:8 Förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
92 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2024:10 Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner
Regeringskansliet, Offentlig rätt
53 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019-2023
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
87 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:135 Riksrevisionens rapport om nationell plan för transportinfrastrukturen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
110 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:133 Sveriges tillträde till vissa Natoavtal
Regeringskansliet, Immaterialrätt, Skadeståndsrätt, Offentlig rätt
251 sid, 2024, Pris: 261 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:137 Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato
Regeringskansliet, Skatterätt, Internationell rätt, Offentlig rätt
32 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt
419 sid, 2024, Pris: 473 SEK exkl. moms   

Offentlighetsprincipen — Praktik och teori
Funcke Nils
Studentlitteratur, Offentlig rätt
332 sid, 3 uppl, 2024, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Prop 2023/24:138 Avancerat ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
Regeringskansliet, EU-rätt, Internationell rätt, Offentlig rätt
2170 sid, 2024, Pris: 2486 SEK exkl. moms   

Grundlagen och världen
Ahlin Per
Jure, Offentlig rätt, Internationell rätt, Statsvetenskap och politik
105 sid, 2024, Pris: 140 SEK exkl. moms   

De lege 2024 — Regeringsformen 50 år 1974–2024
Jonsson Cornell Anna, Ruotsi Mikael , Taube Caroline, Wilske Olof , red.
Iustus, Offentlig rätt
Inbunden, 360 sid, 2024, Pris: 560 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 | Nästa
Sida 1 av 235

  © 2017 Jure AB