Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 | Nästa
Sida 1 av 207

Public Procurement in the EU (NY UPPLAGA) — A Practitioner's Guide
Trepte Peter
Oxford University Press, Marknadsrätt, EU-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1590 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
Riksdagen, Offentlig rätt
255 sid, 2021, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Riksdagen, Offentlig rätt
25 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:18 Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
152 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Riksdagen, Offentlig rätt
17 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut — Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning
Larsson Torvald
Lunds universitet, Offentlig rätt, Processrätt, Utländsk rätt
477 sid, 2021, Pris: 450 SEK exkl. moms   

Komparativ statsrätt
Nergelius Joakim
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Utländsk rätt
72 sid, 10 uppl, 2021, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Socialtjänsten och GDPR (NY TITEL)
Meholli Berat, Engde Jessica
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 364 SEK exkl. moms   

Barnkonventionen och skolan (NY TITEL)
Enkvist Victoria, Scheutz Sverker, red.
Iustus, Offentlig rätt
233 sid, 2021, Preliminärt pris: 315 SEK exkl. moms   

Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
402 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2021:76 EU:s förordning om terrorism­innehåll på internet – frågan om behörig myndighet
Riksdagen, Offentlig rätt
97 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:77 Från kris till kraft — Återstart för kulturen
Riksdagen, Offentlig rätt, Övrigt
324 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:74 Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet
Riksdagen, Offentlig rätt
185 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Totalförsvarets författningshandbok 2021/22
Försvarsdepartementet, Offentlig rätt, Internationell rätt
723 sid, 2021, Pris: 707 SEK exkl. moms   

UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2021/22 (NY UPPLAGA)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
495 sid, 2021, Preliminärt pris: 942 SEK exkl. moms   

Rättighetsansvar (NY TITEL) — en översikt
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 392 SEK exkl. moms   

Lagen om framtidsfullmakter (NY TITEL) — En kommentar m.m.
Westman Per
Norstedts Juridik, Familjerätt, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 574 SEK exkl. moms   

Trygghet och studiero — En skola fri från kränkningar
Melander Jan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
134 sid, 4 uppl, 2021, Pris: 301 SEK exkl. moms   

Samhället och de unga lagöverträdarna
Clevesköld Lars
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
334 sid, 7 uppl, 2021, Pris: 560 SEK exkl. moms   

LVM — En vägledning
Tryblom Carl-Gustaf, Hellström Caroline
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
274 sid, 2021, Pris: 391 SEK exkl. moms   

Hälso- och sjukvårdslagen — Med kommentarer
Johnsson Lars-Åke
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
372 sid, 11 uppl, 2021, Pris: 588 SEK exkl. moms   

Trafikförfattningar 2021/22
Olsson Erik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
1107 sid, 49 uppl, 2021, Pris: 1460 SEK exkl. moms   

Gymnasieskolans regelbok 2021/22 — Bestämmelser om gymnasieskolan
Hellstadius Mikael
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
530 sid, 2021, Pris: 455 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 | Nästa
Sida 1 av 207

  © 2017 Jure AB