Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 | Nästa
Sida 1 av 230

Prop. 2023/24:66 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
Regeringskansliet, Offentlig rätt
110 sid, 12024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:64 Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Insolvensrätt, Offentlig rätt
208 sid, 2024, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:65 Samverkan om kontracykliska buffertvärden
Regeringskansliet, Offentlig rätt
37 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:60 En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt
90 sid, 2024, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Exchange of Information in the EU (Ny Titel) — Taxpayers Rights, Transparency and Effectiveness
Serrat Romaní Marina , Korving Jasper , Eliantonio Mariolina , red.
Edward Elgar, EU-rätt, Skatterätt, Offentlig rätt
Inbunden, 388 sid, 2024, Preliminärt pris: 1764 SEK exkl. moms   

SOU 2024:13 En effektivare kontaktförbudslagstiftning — ett utökat skydd för utsatta personer
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
546 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2023:13 Barn och unga i kriminella nätverk — En studie av inträde, brott, villkor och utträde
BRÅ, Offentlig rätt, Straffrätt, Fastighetsrätt
153 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Lag & rätt — Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning
Linderot Sofia
Studentlitteratur, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
230 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 378 SEK exkl. moms   

SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid
Regeringskansliet, Offentlig rätt
364 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2024:10 Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud
Regeringskansliet, Offentlig rätt
194 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2024:11 Rätt frågor på regeringens bord — En ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt
641 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2024:12 Mål och mening med integration
Regeringskansliet, Offentlig rätt
262 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Författningar för statliga arbetsgivare 2024 (Ny upplaga) — I urval av Arbetsgivarverket
Jure, Arbetsrätt, Offentlig rätt
400 sid, 2024, Preliminärt pris: 300 SEK exkl. moms   

Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Regeringskansliet, Offentlig rätt
391 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2024:6 Steg mot stärkt kapacitet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
159 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2024:7 Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
712 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Ds 2023:1 Ändringar i regel­verket om över­läm­nande enligt en euro­peisk och nordisk arresterings­order
Regeringskansliet, Processrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
183 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2024:5 Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
191 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2024:2 Ett samordnat Vaccinationsarbete — för effektivare hantering av kommande vacciner
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
656 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2024:1 Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
531 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Arbetsdomstolens domar årsbok 2022 (AD) (Ny Upplaga)
Domstolsverket, Arbetsrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 2024, Preliminärt pris: 1397 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger (Ny Upplaga)
Söderlöf Göran
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
196 sid, 4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 517 SEK exkl. moms   

Trafiksäkerhet — Samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö
Gregersen Nils Petter, Forward Sonja
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
433 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 586 SEK exkl. moms   

Skyddslagen (Ny Upplaga) — En kommentar
Ryding-Berg Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
5 uppl, 2024, Preliminärt pris: 594 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 | Nästa
Sida 1 av 230

  © 2017 Jure AB