Offentlig rätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 | Nästa
Sida 1 av 206

Public Procurement in the EU (NY UPPLAGA) — A Practitioner's Guide
Trepte Peter
Oxford University Press, Marknadsrätt, EU-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1590 SEK exkl. moms   

Laws Ideal Dimension
Alexy Robert
Oxford University Press, Offentlig rätt, Allmän rättslära, Övrigt
Inbunden, 352 sid, 2021, Pris: 1152 SEK exkl. moms   

SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen
Riksdagen, Offentlig rätt
420 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
Riksdagen, Offentlig rätt, Straffrätt, Internationell rätt
556 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
Riksdagen, Offentlig rätt
502 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall
Riksdagen, Offentlig rätt, Familjerätt, Internationell rätt
332 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:62 Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
216 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:49 Kommuner mot brott
Riksdagen, Offentlig rätt, Kriminologi
305 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:63 Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
587 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Ds 2021:19 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
Riksdagen, EU-rätt, Offentlig rätt
217 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:20 Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
78 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
Riksdagen, Offentlig rätt
695 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskyddad upphandling — juridik och praktik
Stavenow Christoffer, Thimmig Max
Jure, Offentlig rätt, Marknadsrätt
137 sid, 2 uppl, 2021, Pris: 359 SEK exkl. moms   

Ds 2021:18 Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
430 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:16 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
196 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:17 En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
227 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
Riksdagen, Offentlig rätt
38 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:199 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
Riksdagen, Offentlig rätt
54 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd
Riksdagen, Offentlig rätt
57 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Ds 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero
Riksdagen, Offentlig rätt
348 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.
Riksdagen, Offentlig rätt
362 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:40 Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
Riksdagen, Skatterätt, Arbetsrätt, Offentlig rätt
296 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan
Riksdagen, Offentlig rätt, Familjerätt
142 sid, 2021, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 | Nästa
Sida 1 av 206

  © 2017 Jure AB