Ekonomi
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 1 av 53

SOU 2024:50 Nätt och jämnt — Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt, Ekonomi
1010 sid, 2024, Pris: 830 SEK exkl. moms   

ESO 2024:4 Krona på rätt kurs? En ESO-rapport om den svenska valutans utveckling 1993–2024
Flam Harry, Persson Mats
Regeringskansliet, Ekonomi
142 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

ESO 2024:3 Goda grannar – en ESO-rapport om grannskapets betydelse för integration
Andersson Martin , Larsson Johan P , Öner Özge
Regeringskansliet, Ekonomi
140 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

ESO 2024:2 I samhällets tjänst? En ESO-antologi om villkoren för forskning och samverkan
Eliasson Jonas, Vredin Maria , red.
Regeringskansliet, Ekonomi
206 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Prop 2023/24:159 Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto
Regeringskansliet, Skatterätt, Ekonomi
32 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2023
Regeringskansliet, Ekonomi
522 sid, 2024, Pris: 593 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:155 Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt, Internationell rätt
10 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019-2023
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
87 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

SOU 2024:29 Goda möjligheter till ökat välstånd
Regeringskansliet, Ekonomi
659 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:96 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2023
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
56 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:125 Riksrevisionens rapport Svart på vitt — rotavdragets kostnader och effekter
Regeringskansliet, Ekonomi, Skatterätt
88 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Företagsobligationsmarknadsrätt
Lidman Erik
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
446 sid, 2024, Pris: 973 SEK exkl. moms   

The Oxford Handbook of AI Governance (Ny Titel)
Bullock Justin B. , Chen Yu-Che , Himmelreich Johannes , Hudson Valerie M. , Korinek Anton , Young Matthew M. , Zhang Baobao , red.
Oxford University Press, Ekonomi, IT-rätt, Övrigt
Inbunden, 1104 sid, 2024, Preliminärt pris: 2165 SEK exkl. moms   

Kredit- och inkassohandboken
Cardell Anders, Cardell Jonas
Kravia, Krediträtt, Insolvensrätt, Ekonomi
294 sid, 5 uppl, 2024, Pris: 1240 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:98 Redovisning av skatteutgifter 2024
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
55 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:101 Årsredovisning för staten 2023
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
405 sid, 2024, Pris: 471 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:99 Vårändringsbudget för 2024
Regeringskansliet, Ekonomi
146 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition
Regeringskansliet, Ekonomi
221 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:134 Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB
Regeringskansliet, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Insolvensrätt
7 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Bokföring — Praktisk handbok med konteringsexempel
Eriksson Olle, Zetterberg Maria
Björn Lundén Information, Ekonomi
464 sid, 27 uppl, 2024, Pris: 496 SEK exkl. moms   

Lönehandboken
Klint Ingalill , Norrman Thomas
Björn Lundén Information, Arbetsrätt, Skatterätt, Ekonomi
371 sid, 16 uppl, 2024, Pris: 481 SEK exkl. moms   

ESO 2024:1 Talande tystnad? En ESO-rapport om självcensur i Sverige
Widmalm Sten , Persson Thomas, Casselbrant André
Regeringskansliet, Ekonomi
163 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:78 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
96 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

SOU 2024:22 En ny organisation för förvaltning av EU-medel
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi, EU-rätt
638 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:102 Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi, Övrigt
566 sid, 2024, Pris: 787 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 1 av 53

  © 2017 Jure AB