Ekonomi
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

Rättserien 2024 (Ny Upplaga)
Sanoma Utbildning, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt, Ekonomi
2024, Preliminärt pris: 3450 SEK exkl. moms   

Rätt Skatt 2024 (Ny Upplaga)
Kardvik Urban, Samuelsson Lars
Sanoma Utbildning, Skatterätt, Ekonomi
650 sid, 2024, Preliminärt pris: 699 SEK exkl. moms   

Redovisa Rätt 2024 (Ny Upplaga)
Törning Eva
Sanoma Utbildning, Ekonomi, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
970 sid, 2024, Preliminärt pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Lön 2024 (Ny Upplaga)
Dahlgren Erika
Sanoma Utbildning, Arbetsrätt, Ekonomi
950 sid, 2024, Preliminärt pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Bolagsrätt 2024 (Ny upplaga)
Sevenius Robert
Sanoma Utbildning, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt, Ekonomi
900 sid, 2024, Preliminärt pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Moms 2024 (Ny Upplaga)
Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
Sanoma Utbildning, Skatterätt, Ekonomi
940 sid, 2024, Preliminärt pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Arbetsrätt 2024 (Ny Upplaga)
D’Oliwa Louise, Flemström Stefan
Sanoma Utbildning, Arbetsrätt, Ekonomi
940 sid, 2024, Preliminärt pris: 699 SEK exkl. moms   

Bokföringsboken 2024 (NY UTGÅVA)
Norstedts Juridik, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
10 sid, 2024, Preliminärt pris: 489 SEK exkl. moms   

Bokslutsboken 2024 (NY UTGÅVA)
Norstedts Juridik, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
10 uppl, 2024, Preliminärt pris: 489 SEK exkl. moms   

IFRS : i teori och praktik
Marton Jan, Lundqvist Pernilla, Pettersson Anna Karin
Sanoma Utbildning, Ekonomi
536 sid, 7 uppl, 2023, Pris: 672 SEK exkl. moms   

Fastighetsvärdering — Om värdeteori och värderingsmetoder
Bengtsson Ingemar
Studentlitteratur, Fastighetsrätt, Ekonomi
354 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:25 Extra ändringsbudget för 2023 — Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi
7 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:8 Ökad motståndskraft i betalningssystemet
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Ekonomi
233 sid, 2023, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:22 Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi
105 sid, 2023, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:4 EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden
Regeringskansliet, EU-rätt, Ekonomi, Offentlig rätt
36 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:2 Höständringsbudget för 2023
Regeringskansliet, Ekonomi
29 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:1 Budgetpropositionen för 2024
Regeringskansliet, Ekonomi
2745 sid, 2023, Pris: 2530 SEK exkl. moms   

Finansiell rapportering enligt K3
Drefeldt Caisa, Törning Eva
Studentlitteratur, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
804 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 815 SEK exkl. moms   

Koncernredovisning i praktiken
Dansell Roland, Phillips Dan
Sanoma Utbildning, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
254 sid, 9 uppl, 2023, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Economics for Competition Lawyers
Niels Gunnar , Jenkins Helen , Kavanagh James
Oxford University Press, Marknadsrätt, Ekonomi
784 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 1393 SEK exkl. moms   

Introduktion till compliance
Arwinge Olof, Strangert Viveka
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
176 sid, 2023, Pris: 407 SEK exkl. moms   

Far Försäkringsvolymen 2023/2024
FAR, Försäkringsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
2073 sid, 2023, Pris: 906 SEK exkl. moms   

Far Bankvolymen 2023/2024
FAR, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Ekonomi
2454 sid, 2023, Pris: 906 SEK exkl. moms   

Bokföringslagen — En kommentar
Nilsson Peter, Törning Eva
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
342 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 504 SEK exkl. moms   

ESO 2023:5 Pandemin och pengarna — en ESO-rapport om inkomster, skatter, fördelning och stödåtgärder under covid-19
Angelov Nikolay , Waldenström Daniel
Regeringskansliet, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
204 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

  © 2017 Jure AB