Övrigt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 1 av 60

Regeringens skrivelse 2023/24:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
555 sid, 2024, Pris: 552 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:82 Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar
Regeringskansliet, Övrigt
113 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:90 Nordiskt samarbete 2023
Regeringskansliet, Övrigt
25 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning
Regeringskansliet, Övrigt
96 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
477 sid, 2024, Pris: 426 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:106 Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
176 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Övrigt
72 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

The Charter of the United Nations (Ny Upplaga) — A Commentary
Simma Bruno, m. fl.
Oxford University Press, Internationell rätt, Övrigt
Inbunden, 2752 sid, 4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 7256 SEK exkl. moms   

SOU 2023:102 Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi, Övrigt
566 sid, 2024, Pris: 787 SEK exkl. moms   

Ds 2024:4 Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt, Övrigt
76 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Rättskipning, förvaltning och administration på S:t Barthelemy under den svenska tiden 1784–1878
Bexhed Jan-Mikael
Eddy, Rättshistoria, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 174 sid, 2024, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:69 Riksrevisionens rapport om ersättning för höga sjuklönekostnader
Regeringskansliet, Övrigt
99 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:76 Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
9 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:58 Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet
Regeringskansliet, Övrigt
146 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:63 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2023
Regeringskansliet, Övrigt
16 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Legal Operations in the Age of AI and Data (Ny Titel)
Mack Olga V., Noorestani Humira , Onwudiwe MbaMemme , red.
Globe Law and Business, IT-rätt, Organisation och ledarskap, Övrigt
220 sid, 2024, Preliminärt pris: 2167 SEK exkl. moms   

Scrutton on Charterparties and Bills of Lading
Foxton David, Berry Steven , Smith Christopher, Bennett Howard, Walsh David
Sweet & Maxwell, Sjö- och transporträtt, Förmögenhetsrätt, Övrigt
Inbunden, 850 sid, 25 uppl, 2024, Pris: 5712 SEK exkl. moms   

SOU 2024:2 Ett samordnat Vaccinationsarbete — för effektivare hantering av kommande vacciner
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
656 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Juridisk metodbok (Ny Upplaga) — för socialarbetare och andra offentliganställda
Rejmer Annika, Zetterström Stefan, Scheutz Sverker, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Ekonomi, Allmän rättslära, Övrigt
186 sid, 5 uppl, 2024, Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 1 av 60

  © 2017 Jure AB