Övrigt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Nästa
Sida 1 av 45

Domare Rynges återkomst
Aspelin Erland
Jure, Övrigt
108 sid, 2017, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Modern industriell ekonomi
Engwall Mats, Jerbrant Anna, Karlson Bo, Storm Per
Studentlitteratur, Övrigt
483 sid, 2017, Pris: 508 SEK exkl. moms   

Kalle Anka på kräftskiva — berättelser från landet utan kultur
Korn Dan
Timbro, Övrigt
476 sid, 2017, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan
Liber Ekonomi, Övrigt
716 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 665 SEK exkl. moms   

Möta människor med rättshaveristiskt beteende — handbok för yrkesverksamma
Carlander Jakob, Svensson Andreas
Gothia, Övrigt
188 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Förhandla i affärer — förberedelser, förhandlingsteknik & främmande kulturer
Sten Viveca
Lava, Övrigt
334 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
Studentlitteratur, Övrigt
178 sid, 5 uppl, 2017, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Optimal marknadskommunikation
Dahlén Micael, Lange Fredrik, Rosengren Sara
Liber, Övrigt
514 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 618 SEK exkl. moms   

Human Resource Management
Torrington Derek, Hall Laura, Atkinson Carol, Taylor Stephen
Pearson Education, Övrigt
696 sid, 10 uppl, 2017, Pris: 810 SEK exkl. moms   

CSR och hållbart företagande
Borglund Tommy, De Geer Hans, Frostenson Magnus, Lerpold Lin, Nordbrand Sara, Sjöström Emma, Sweet Susanne, Windell Karolina
Sanoma Utbildning, Övrigt
364 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 511 SEK exkl. moms   

Skriva för att övertyga
Rosén Mikael
Sanoma Utbildning, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Övrigt
300 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 458 SEK exkl. moms   

Att skriva bättre i jobbet — En basbok om brukstexter
Ehrenberg-Sundin Barbro, Lundin Kerstin, Wedin Åsa
Wolters Kluwer Sverige, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Övrigt
191 sid, 6 uppl, 2017, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Det förpliktande minnet — Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016
Modéer Kjell Å.
Santérus, Övrigt
Inbunden, 565 sid, 2017, Pris: 805 SEK exkl. moms   

Rätten till rättvisa — Om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa
Hall Petra, Al-Khamisi Rami, Bexelius Maria, Brännström Leila, Hellner Agnes
Premiss Förlag, Övrigt
238 sid, 2017, Pris: 182 SEK exkl. moms   

Leksandsbyn Rönnäs är en unik kulturmiljö — skapad av rönnsingar under århundraden
Rönnegård Eric
Jure, Övrigt
148 sid, 2017, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Radiokommunikation till sjöss - VHF/SRC
Palm Sven-Göran
Jure, Sjöfart, Övrigt
88 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 115 SEK exkl. moms   

Mat i Tornedalen — Minnen, recept och reflektioner
Utterström Thomas, Utberg Karin
Jure, Övrigt
140 sid, 2017, Pris: 182 SEK exkl. moms   

De lege Gastronomiska anteckningar
Jareborg Nils
Iustus, Övrigt
Inbunden, 208 sid, 2017, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Metodpraktikan — Konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena
Wolters Kluwer Sverige, Övrigt
422 sid, 5 uppl, 2017, Pris: 614 SEK exkl. moms   

Entrepreneurship and Small Business — Start-Up, Growth and Maturity
Burns Paul
Macmillan, Övrigt
540 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 657 SEK exkl. moms   

An Introduction to Political Philosophy
Wolff Jonathan
Oxford University Press, Övrigt
231 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 259 SEK exkl. moms   

International Human Resource Management — Policies and Practices for Multinational Enterprises
Tarique Ibraiz, Briscoe Dennis R., Schuler Randall S
Routledge, Organisation och ledarskap, Övrigt
524 sid, 5 uppl, 2016, Pris: 743 SEK exkl. moms   

Vetenskapsteori för samhällsvetare
Holm Ingemann Jan
Gleerups, Övrigt
213 sid, 2016, Pris: 345 SEK exkl. moms   

Kompetensbaserad personalstrategi
Lindelöw Malin
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap, Övrigt
Inbunden, 320 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 482 SEK exkl. moms   

Konsten att skriva en fotnot — Vetenskaplig formalia för humanister
Götlind Anna, Linnarsson Magnus
Studentlitteratur, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Övrigt
106 sid, 2016, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Nästa
Sida 1 av 45

  © 2017 Jure AB