Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Iseskog Tommy:
   
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Personaljuridik 2021
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 1281 sid, 34 uppl, 2021, Pris: 1134 SEK exkl. moms   

Arbetsrättslig avtalsrätt
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
130 sid, 2 uppl, 2021, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Uppsägning av personliga skäl
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
351 sid, 9 uppl, 2020, Pris: 601 SEK exkl. moms   

Företagsbot — ett "straff" för juridisk person
Iseskog Tommy
IJK, Straffrätt, Arbetsrätt
68 sid, 2020, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljöansvar
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
451 sid, 13 uppl, 2020, Pris: 813 SEK exkl. moms   

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
8 uppl, 2019, Pris: 375 SEK exkl. moms   

Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet
Iseskog Tommy
IJK, Arbetsrätt
380 sid, 2016, Pris: 419 SEK exkl. moms   

Att kunna vara chef
Iseskog Tommy
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
192 sid, 7 uppl, 2017, Pris: 371 SEK exkl. moms   

Tidsbegränsade anställningar
Iseskog Tommy
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt
201 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Missbruk och anställningsskydd — Arbetsgivarens ansvar vid alkohol- och annat drogmissbruk
Iseskog Tommy
IJK, Arbetsrätt
137 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 340 SEK exkl. moms   

Arbetstidslagen — och EU:s arbetstidsdirektiv
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, EU-rätt
Inbunden, 249 sid, 6 uppl, 2014, Pris: 536 SEK exkl. moms   

Sjuklönelagen
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
143 sid, 12 uppl, 2012, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Arbetsrättslig avtalsrätt
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
117 sid, 2012  SLUT på förlag

Uppsägning av personliga skäl
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 290 sid, 8 uppl, 2011, Pris: 536 SEK exkl. moms   

Lavallagstiftningen — Kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder vid utstationering
Iseskog Tommy
Studentlitteratur, Arbetsrätt
107 sid, 2011  SLUT på förlag

Att medbestämmandeförhandla
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 146 sid, 4 uppl, 2010, Pris: 540 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö för alla
Iseskog Tommy
Talentum HR, Arbetsrätt
95 sid, 5 uppl, 2010  SLUT på förlag

Min syn på svensk arbetsrätt
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 822 sid, 2008, Pris: 960 SEK exkl. moms   

Juridisk Metod — tillämpad inom arbetsrätten
Iseskog Tommy
Talentum Fakta, Allmän rättslära, Arbetsrätt
79 sid, 2009  SLUT på förlag

Rehabiliteringskedjan — och ledighet för att prova annat arbete
Iseskog Tommy
Talentum Fakta, Arbetsrätt
53 sid, 2009  SLUT på förlag

Uppsägning vid arbetsbrist
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
195 sid, 4 uppl, 2009, Pris: 456 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen i arbetslivet
Iseskog Tommy
Talentum Fakta, Arbetsrätt
Inbunden, 251 sid, 2008, Pris: 374 SEK exkl. moms   

Introduktion till arbetsrätten
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
61 sid, 7 uppl, 2008, Pris: 264 SEK exkl. moms   

Anställningsavtalet — en handbok
Hartzell Lars, Iseskog Tommy
Talentum Fakta, Arbetsrätt
Inbunden, 290 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 587 SEK exkl. moms   

Nya LAS-regler 2007/2008 — Nya regler för tidsbegränsat anställda, föräldralediga och information i anställningsfrågor
Iseskog Tommy
Thomson Fakta, Arbetsrätt
132 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB