Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Gärde Stellan:
   
 


Sida 1 av 1

Preskription i arbetsrätten — En vägledning för praktiker
Ericson Bo, Gärde Stellan
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
325 sid, 4 uppl, 2020, Pris: 543 SEK exkl. moms   

Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning — En praxisgenomgång av mål i svensk domstol
Gärde Stellan, Nyström Lisa
Wolters Kluwer Sverige, Skadeståndsrätt
474 sid, 2016, Pris: 756 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB