Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  BDO
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Jobba smartare tillsammans — Processutveckling i praktiken
BDO Revision, Övrigt
43 sid, 2003  SLUT på förlag

Personalekonomi
BDO Revision, Ekonomi
36 sid, 2002, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Att organisera bokslutet
BDO Revision, Ekonomi
43 sid, 2001, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Franchising som egen "företagsform"
BDO Revision, Förmögenhetsrätt
54 sid, 2001, Pris: 135 SEK exkl. moms   

EU BAS Häst
BDO Revision, Ekonomi
76 sid, 2000  SLUT på förlag

Att organisera bokföringen
BDO Revision, Ekonomi
44 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Balanserat styrkort
BDO Revision, Ekonomi, Organisation och ledarskap
42 sid, 2000  SLUT på förlag

Hur fungerar samhällsekonomin? — En introduktion
BDO Revision, Ekonomi
48 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Kvaliteten i betraktarens öga
BDO Revision, Ekonomi
40 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Marknadsföringsstrategi för elektronisk handel
BDO Revision, Marknadsföring
64 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Miljö som möjlighet
BDO Revision, Marknadsrätt
44 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Om konsten att lyckas med utvecklingssamtal
BDO Revision, Arbetsrätt
24 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Trossamfund - befintliga organisationer i ny skepnad
BDO Revision, Offentlig rätt
32 sid, 2000  SLUT på förlag

Varumärkets betydelse för ditt företag
BDO Revision, Immaterialrätt
36 sid, 1999, Pris: 135 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB