Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Regeringens skrivelser
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 1 av 11

Nr. 2023/24:115 Regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
176 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:106 Regeringens skrivelse 2023/24:106 Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:103 Regeringens skrivelse 2023/24:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
477 sid, 2024, Pris: 426 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:101 Regeringens skrivelse 2023/24:101 Årsredovisning för staten 2023
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
405 sid, 2024, Pris: 428 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:98 Regeringens skrivelse 2023/24:98 Redovisning av skatteutgifter 2024
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
55 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:97 Regeringens skrivelse 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning
Regeringskansliet, Övrigt
96 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:94 Regeringens skrivelse 2023/24:94 Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2022 och helåret 2023
Regeringskansliet, Övrigt
41 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:90 Regeringens skrivelse 2023/24:90 Nordiskt samarbete 2023
Regeringskansliet, Övrigt
25 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:82 Regeringens skrivelse 2023/24:82 Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar
Regeringskansliet, Övrigt
113 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:75 Regeringens skrivelse 2023/24:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
555 sid, 2024, Pris: 552 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:70 Regeringens skrivelse 2023/24:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Regeringskansliet, Övrigt
7 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:69 Regeringens skrivelse 2023/24:69 Riksrevisionens rapport om ersättning för höga sjuklönekostnader
Regeringskansliet, Övrigt
99 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:67 Regeringens skrivelse 2023/24:67 Motståndskraft och handlingskraft - en nationell strategi mot organiserad brottslighet
Regeringskansliet, Övrigt
42 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:63 Regeringens skrivelse 2023/24:63 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2023
Regeringskansliet, Övrigt
16 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:59 Regeringens skrivelse 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll
Regeringskansliet, Övrigt
245 sid, 2023, Pris: 234 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:58 Regeringens skrivelse 2023/24:58 Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet
Regeringskansliet, Övrigt
146 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:51 Regeringens skrivelse 2023/24:51 Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag
Regeringskansliet, Övrigt
145 sid, 2023, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:49 Regeringens skrivelse 2023/24:49 Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad
Regeringskansliet, Övrigt
85 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:48 Regeringens skrivelse 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården
Regeringskansliet, Övrigt
100 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:47 Regeringens skrivelse 2023/24:47 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:44 Regeringens skrivelse 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel
Regeringskansliet, Övrigt
94 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 1 av 11

  © 2017 Jure AB