Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Ds, departementsserien
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

Ds 2024:6 Stärkt försvarsförmåga — Sverige som allierad
Regeringskansliet, Offentlig rätt
298 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2024:5 Sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
202 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2024:4 Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt, Övrigt
76 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2024:3 Partipolitiska lotterier
Regeringskansliet, Offentlig rätt
120 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Regeringskansliet, Offentlig rätt
391 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:1 Ändringar i regel­verket om över­läm­nande enligt en euro­peisk och nordisk arresterings­order
Regeringskansliet, Processrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
183 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:34 Kraftsamling — Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
348 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:32 Säkerhetsdeposition vid hyresavtal
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
82 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:31 Säkerhetszoner — ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott
Regeringskansliet, Offentlig rätt
160 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:30 Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen
Regeringskansliet, Internationell rätt, EU-rätt, Offentlig rätt
298 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:29 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
156 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:28 Nationell fysisk planering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
380 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:27 Effektiv och behovsbaserad digital vård
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt
214 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:26 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, IT-rätt
236 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:25 Polisens rätt att skjuta — En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Kriminologi
214 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:24 Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
316 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:22 Sveriges tillträde till vissa Natoavtal
Regeringskansliet, Offentlig rätt
261 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:21 En modern lagstiftning för Kriminal­vårdens person­uppgifts­behandling
Regeringskansliet, Offentlig rätt
312 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:20 Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
Regeringskansliet, Offentlig rätt
225 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:19 Allvarstid — Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023
Regeringskansliet, Offentlig rätt
217 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:18 Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor
Regeringskansliet, Straffrätt, Fastighetsrätt, Familjerätt
132 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:17 Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
200 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:16 Avtal med Finland om polissamarbete i gränsområdet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
287 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:15 Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
585 sid, 2023, Pris: 236 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

  © 2017 Jure AB