Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Ds, departementsserien
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 1 av 49

Ds 2021:22 Avveckling av flottningslagstiftningen?
Riksdagen, Miljörätt
55 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:21 Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU
Riksdagen, Processrätt, EU-rätt
145 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:20 Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
78 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:19 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
Riksdagen, EU-rätt, Offentlig rätt
217 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:18 Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
430 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:17 En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
227 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:16 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
196 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:15 Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt, IT-rätt
192 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:14 Vraket efter ubåten ”Som”
Riksdagen, Internationell rätt, Sjö- och transporträtt
67 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero
Riksdagen, Offentlig rätt
348 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:12 Ändringar i radio- och tv-lagen
Riksdagen, Offentlig rätt
64 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:11 Vissa statliga insatser på musikområdet
Riksdagen, Offentlig rätt
32 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:10 EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt, Internationell rätt
336 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:9 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt, EU-rätt
262 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
Regeringskansliet, Fastighetsrätt
42 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt
173 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:6 Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering
Regeringskansliet, Insolvensrätt, EU-rätt
144 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:5 Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information
Regeringskansliet, Straffrätt, Skatterätt, EU-rätt
242 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)
Regeringskansliet, Arbetsrätt, EU-rätt
170 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
42 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:1 Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
162 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Insolvensrätt, EU-rätt
390 sid, 2021, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service — slutredovisning
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
238 sid, 2020, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Ds 2020:27 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Familjerätt
64 sid, 2020, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Nästa
Sida 1 av 49

  © 2017 Jure AB