Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | Nästa
Sida 1 av 105

SOU 2023:71 Speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård
Regeringskansliet, Offentlig rätt
369 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:70 Ordning och reda — förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
444 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:69 Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen — En ny huvudregel
Regeringskansliet, Straffrätt, Skatterätt, Offentlig rätt
831 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:67 Anonyma vittnen
Regeringskansliet, Processrätt, Offentlig rätt
234 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
1288 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:65 Bättre information om hyresbostäder — Kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
410 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:64 Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
446 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:63 Sveriges säkerhet i etern
Regeringskansliet, Offentlig rätt
309 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:62 Vi kan bättre! — Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1005 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:61 En säker och tillgänglig statlig e-legitimation
Regeringskansliet, Offentlig rätt
368 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:60 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
632 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:59 Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation
Regeringskansliet, Offentlig rätt
479 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:58 Kultursamhället — utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun
Regeringskansliet, Offentlig rätt
326 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:57 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
293 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:56 Några smittskyddsfrågor inom socialtjänsten och socialförsäkringen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
316 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:55 Vem äger fastigheten
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
206 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:54 Centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter – en utvärdering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
286 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:53 En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring — för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
1583 sid, 2023, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2023:52 Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
839 sid, 2023, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2023:51 Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom
Regeringskansliet, Offentlig rätt
126 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
620 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:49 Skyddet för EU:s finansiella intressen — Ändringar och kompletteringar i svensk rätt
Regeringskansliet, Skatterätt, EU-rätt, Straffrätt
142 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:48 Rätt förutsättningar för sjukskrivning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
282 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:47 En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen
Regeringskansliet, Skatterätt, Offentlig rätt, Straffrätt
377 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:46 Jakt och fiske i renbetesland
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Övrigt
728 sid, 2023, Pris: 793 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | Nästa
Sida 1 av 105

  © 2017 Jure AB