Lagarna inom immaterialrätten
– Kommentarer till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder den 1 januari 2008
   
 
Författare: Adamsson Peter , Bonthron Malin , Danowsky Peter , Essén Eric W. , Karlsson Leif , Kylhammar Anders , Lundgren Ragnar , Olsson Henry , Pehrson Lars , Öster Karl Olov
Titel:Lagarna inom immaterialrätten – Kommentarer till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder den 1 januari 2008
Anmärkning:(Denna bok ersätter boken Immaterialrätt av Malin Bonthron m.fl.)
Utgivningsår:2008
Omfång:879 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012467
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 1482 SEK exkl. moms
I denna bok kommenterar författarna utförligt och genomgående de immaterialrättsliga författningarna, bl.a. upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns också rikliga och utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall, litteratur och EG-direktiv. Ett stort antal EG-direktiv ingår dessutom i boken i form av bilagor.

Tidigare utgåvor utkom i serien Lagbokskommentaren med titeln Immaterialrätt och utgavs senast år 2001.
 
  © 2017 Jure AB