Sjöansvar
   
 
Författare:Ihre Rolf
Titel:Sjöansvar
Utgivningsår:2007
Omfång:251 sid.
Förlag:Advokatfirman Ihre
ISBN:9789185671052
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

SLUT på förlag
Denna bok är inriktad på ansvarsfrågor. Inledningsvis behandlas avtals tillkomst och tolkning samt allmänna skadeståndsregler och begrepp.

Bland bokens övriga avsnitt kan nämnas:
- hantering av reklamationer avseende sjötransporterat gods
- andra ansvarsområden med marin anknytning
- orientering om sjö- och transportförsäkringar och annan riskhantering
- sjöpanträtt och annan säkerhet för krav
- allmänt agerande efter skadehändelser
- besiktningar

Det finns ett kort orienterande avsnitt angående fartygsregistrering, inteckningar i fartyg, överlåtelse av fartyg m.m.
 
  © 2017 Jure AB