Prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor
   
 
Titel:Prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor
Anmärkning:SOU 1997:91
Utgivningsår:2000
Omfång:147 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:199900073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 1999/2000:73
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 106 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB