Kontraktuell lojalitetsplikt
   
 
Författare:Munukka Jori
Titel:Kontraktuell lojalitetsplikt
Utgivningsår:2007
Omfång:575 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172232815
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 796 SEK exkl. moms
Idag har lojalitetsplikt blivit en del av den avtalsrättsliga verkligheten. Den åberopas och tillämpas alltmer i domstols- och skiljeförfaranden. Den tidigare vaga lojalitetsplikten har konkretiserats och utvidgats under de senaste 15 åren. Dessutom är lojalitetsplikten i avtalsförhandlingar och lojalitetsplikt mot tredje man i stark utveckling.

I boken behandlas lojalitetsplikten utförligt i ett flertal avtalstyper, bl.a. anställning, kommission, handelsagentur, köp, entreprenad, försäkring, finansiell rådgivning, konsumenttjänst och konsumentkredit.

Jori Munukka är jur.dr. och är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tilldelats 2007 års Karnovpris för denna avhandling.
 
  © 2017 Jure AB