Prop. 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)
– genomförande av direktiv 2001/84/EG
   
 
Titel:Prop. 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) – genomförande av direktiv 2001/84/EG
Anmärkning:Se även Ds 2006:16.
Utgivningsår:2007
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:79
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB