Prop. 2006/07:106 Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
   
 
Titel:Prop. 2006/07:106 Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
Anmärkning:Se även Ds 2006:21.
Utgivningsår:2007
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607106
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:106
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB