BAS 2007 - English Version
– BAS Accounting Plan with Instructions
   
 
Titel:BAS 2007 - English Version – BAS Accounting Plan with Instructions
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:512 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139108757
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 1355 SEK exkl. moms
Denna bok kan användas av företag med dotterbolag i utlandet eller med engelska som koncernspråk. Den används även av icke-svenska företag med verksamhet i Sverige. Boken är en översättning och anpassning av den kompletta kontoplanen med instruktioner. Kontoplanen, som i praktiken har blivit svensk standard, har i översättningen så långt som möjligt anpassats till IASB:s terminologi. Den engelska versionen är i likhet med den svenska successivt omarbetats och uppdaterats. Den tar hänsyn till nya och ändrade lagar och till Bokföringsnämndens normer.

Ur innehållet: Introduction, Structure, BAS Chart of Accounts, Instruction to the account classes, Use of the accounting plan.
 
  © 2017 Jure AB