Kommentarer till konsumentskyddslagen - Del I
   
 
Författare:Herler Brita Kristina
Titel:Kommentarer till konsumentskyddslagen - Del I
Utgivningsår:2007
Omfång:200 sid.
Förlag:Universitas Wasaensis
ISBN:9789529983025
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 379 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB