Transportförsäkring
– trygghet i affärer
   
 
Författare:Stöth Göran , Borssén Klas , Carlsson Stig
Titel:Transportförsäkring – trygghet i affärer
Utgivningsår:2007
Omfång:126 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9789175487014
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Försäkringsrätt

Pris: 288 SEK exkl. moms
I boken behandlas de olika regelverk och standardavtal som tillämpas inom transport- och logistikbranschen. Den ger en allmän bild av reglerna kring avtal och köp, Incoterms 2000, transportförsäkringar, allmän transporträtt med inriktning på svensk landsvägsrätt samt en genomgång av NSAB 2000.

Förutom att redovisa aktuella regler ges tips på hur man kan undvika problem som kan uppstå när gods transporteras och lagras. Författaren betonar vikten av att skriva väl genomtänkta avtal samt att noga definiera gränssnitten mellan de olika aktörerna så att var part vet vad den har ansvar för.

Boken riktar sig i första hand till studerande och andra som önskar en allmän inblick i rättsområdena transport- och logistikrätt.
 
  © 2017 Jure AB