Demokratirådets rapport 2007 - Medierna och yttrandefriheten
   
 
Författare:Petersson Olof , Brink Lund Anker , Smith Eivind , Weibull Lennart
Titel:Demokratirådets rapport 2007 - Medierna och yttrandefriheten
Utgivningsår:2007
Omfång:188 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695058
Serie:Demoktratirådets rapport nr. 2007
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 217 SEK exkl. moms
Sverige har en lång tradition av tryckfrihet och offentlighet, men yttrandefriheten befinner sig i dag under press. Vad får en tidning skriva om en känd skådespelare? Hur långt får tidningstecknare gå i satirer om olika religioner? Var går gränsen för vad en predikant får säga om homosexuella? Medierna spelar en avgörande roll för att förverkliga yttrandefrihetens idé. Men vilka gränser finns i dag för vad medierna får publicera?

Författare är Olof Petersson, SNS, Anker Brink Lund, Handelshøjskolen i København, Eivind Smith, Universitetet i Oslo och Lennart Weibull, Göteborgs universitet.
 
  © 2017 Jure AB