Prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar
   
 
Titel:Prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar
Utgivningsår:2007
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:118
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB