Svensk domstol och utländsk rätt
– en internationellt privat- och processrättslig studie
   
 
Författare:Jänterä-Jareborg Maarit
Titel:Svensk domstol och utländsk rätt – en internationellt privat- och processrättslig studie
Utgivningsår:1997
Omfång:388 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783383
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 53
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 966 SEK exkl. moms
Nationella gränser blir allt mindre betydelsefulla, det internationella samarbetet intensifieras och lagstiftningen förutsätter i tilltagande utsträckning att domstolar och andra myndigheter tillämpar utländsk rätt. I denna bok diskuteras de problem som uppstår när frågor om tillämpning av utländsk rätt aktualiseras. Vem - domstolen eller parterna - bör ta initiativet till använding av utländsk rätt?
 
  © 2017 Jure AB