Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor
– En internationell jämförelse
   
 
Författare:Fahlbeck Reinhold
Titel:Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En internationell jämförelse
Utgivningsår:2007
Omfång:63 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154403660
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 163
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 85 SEK exkl. moms
Texten bygger på en rapport som skrevs hösten 2006 på uppdrag av Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, Stockholm. Avsnitt 4 är nyskrivet. Den text som återges här har även publicerats i boken Till minnet av Södra Roslags tingsrätt, En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt, år 2007.
 
  © 2017 Jure AB