FAR SRS Aktiebolagslagstiftningen 2008 - med förarbeten och korsreferenser
   
 
Titel:FAR SRS Aktiebolagslagstiftningen 2008 - med förarbeten och korsreferenser
Utgivningsår:2007
Omfång:923 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9789189678583
Typ av verk:Författningssamling
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
I denna samling återfinns aktiebolagslagen, införandelagen och aktiebolagsförordningen, förarbeten samt korsreferenser till 1975 års lag. Lagen är i den lydelse den beslutats ha den 1 november 2007.

Bland förarbetena märks:
- Prop. 2004/05:178 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
- Prop. 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster m.m.
- Prop. 2006/07:70 Några aktiebolagsrättsliga frågor.

Korsreferenserna till 1975 års lag består av jämförelsetabeller mellan den nya och gamla aktiebolagslagen samt Leo-lagen.
 
  © 2017 Jure AB