Handel med immaterialrätt
– kursen i experimentell immaterialrätt våren 1995
   
 
Författare:Levin Marianne , Nordell Per Jonas
Titel:Handel med immaterialrätt – kursen i experimentell immaterialrätt våren 1995
Utgivningsår:1996
Omfång:280 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175987422
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Immaterialrätt

SLUT på förlag
Detta är en samlad framställning över skilda immaterialrättsliga överlåtelser i svensk rätt: patentlicenser, know-howlicenser, designlicenser, varumärkeslicenser och upphovsrättsavtal. Vidare behandlas specialformer som softwarelicenser, franchising och internationella avtal samt den konkurrensrättsliga regleringen av överlåtelser i Sverige och EU.
 
  © 2017 Jure AB