Navigation 1
– Terrester navigation
   
 
Titel:Navigation 1 – Terrester navigation
Utgivningsår:1986
Omfång:432 sid.
Förlag:Försvarsmakten
ISBN:9197067028
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Sjöfart

SLUT på förlag
Navigation 1 är den första delen av tre i Marinens läroboksserie i navigation. Böckerna är avsedda för högre nautisk utbildning vid Marinen och Sjöfartshögskolorna.

Boken behandlar avancerad terrester navigation; navigatoriska begrepp, definitioner och beräkningsmetoder, loxodrom- och storcirkelnavigering, gyro- och magnetkompasslära, meteorologi, oceanografi samt regler för praktisk navigering i såväl handels- som örlogsfartyg.
 
  © 2017 Jure AB