Navigation 3
– Navigering med teletekniska hjälpmedel
   
 
Titel:Navigation 3 – Navigering med teletekniska hjälpmedel
Utgivningsår:1999
Omfång:335 sid.
Förlag:Försvarsmakten
ISBN:9197238570
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Sjöfart

SLUT på förlag
Navigation 3 är den tredje delen av tre i Marinens läroboksserie i navigation. Böckerna är avsedda för högre nautisk utbildning vid Marinen och Sjöfartshögskolorna.

Boken behandlar navigering med teletekniska hjälpmedel. Boken innehåller grundläggande teorier och beskrivningar över ett stort antal radiotekniska navigeringssystem samt radarnavigering. Även radar- och sjövägsregler redovisas.
 
  © 2017 Jure AB