Företagets lönebok
– lönesamtal och lönesättning i praktiken
   
 
Författare:Björk Östlund Kerstin
Titel:Företagets lönebok – lönesamtal och lönesättning i praktiken
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:109 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139109440
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

Pris: 273 SEK exkl. moms
Företagets lönebok handlar om hur företag eller organisationen konstruktivt kan arbeta med lönesamtal och lönesättning i praktiken. Denna andra upplaga har utökats med två nya kapitel som ger användbara råd om hur fast lön och rörlig lön blir effektiva styrmedel.

Bokens första del riktar sig till företaget. Den tar upp olika typer av löneavtal och samtal. Den beskriver hur företaget tar fram lönepolicy och kriterier som stöd för lönesamtal och lönesättning och hur ett system för rörlig lön konstrueras. Den andra delen riktar sig till lönesättande chef. Den beskriver chefens arbete i löneprocessen med att fastställa mål, förbereda och hålla möten och sätta lön. Boken innehåller checklistor, praktiska exempel, tips och många goda råd.

Kerstin Björk Östlund är lönebildningskonsult på Almega. Hon delar i boken med sig av sin kunskap om lönesättning i företag och sina erfarenheter som ledare av Almegas kurser i lönesamtal och lönesättning.
 
  © 2017 Jure AB