Prop. 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
   
 
Titel:Prop. 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
Utgivningsår:2007
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:13
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 28 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB