Jaktarrende
– Om upplåtelse av rätt att jaga
   
 
Författare:Larsson Nils
Titel:Jaktarrende – Om upplåtelse av rätt att jaga
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:140 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139109471
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Det som populärt kallas jaktarrende innebär en upplåtelse av nyttjanderätten till fast egendom. Enligt jaktlagen finns tre olika system för upplåtelse och dessa redovisas utförligt. Det är viktigt för jägare och fastighetsägare att sätta sig in i systemen för att undvika rättsförluster. Författarna går igenom grunderna för jakträttsupplåtelser – begreppet "gällande rätt", allmänt om nyttjanderätter, viltvårdsområdens betydelse för upplåtelser, tvister, att träffa avtal, arrendatorns skydd mot att avtalet upphör, vad som kan hända under avtalstiden, avtalsrättsliga specialfrågor, jakträtt och dess samband med arrende och hyra samt när avtalet upphör. Rennäringens särskilda regler beaktas. Med formulär och Övningsexempel som förtydligar de tre olika systemen.

Nils Larsson är advokat och har sedan år 1977 arbetat med processer och rådgivning om ägandet av fastigheter, mark och vatten. Stieg Synnergren har arbetat som jurist inom domstolsväsendet sedan år 1958. Har varit hyresråd och ordförande i Hyres- och arrendenämnden i Linköping.
 
  © 2017 Jure AB