Radiokommunikation till sjöss - ROC
   
 
Författare:Palm Sven-Göran
Titel:Radiokommunikation till sjöss - ROC
Utgivningsår:2011
Omfång:161 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172232969
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjöfart

Pris: 280 SEK exkl. moms
Radiokommunikation till sjöss – ROC är en hand- och lärobok i radiokommunikation för sjöfarten. Boken är anpassad för studier i syfte att erhålla certifikatet ROC.

Innehåll:
- Globalt marint nöd- och säkerhetssystem (GMDSS)
- Radioteknik
- Grundläggande regler och trafikmetoder
- Avgifter
- DSC
- Nöd-, il- och varningstrafik
- NAVTEX
- EPIRB
- SART
- Handburna VHF-stationer
- Strömförsörjning
- Falsklarm i GMDSS
- Sjöräddning
- Satellitkommunikation
- AIS

Till de olika kapitlen finns instuderingsuppgifter,

Sven-Göran Palm är f.d. marinofficer och numera knuten till Chalmers tekniska högskola som instruktör i GMDSS. Han har även skrivit boken Radiokommunikation till sjöss – VHF/SRC (Jure Förlag AB).
 
  © 2017 Jure AB