Prop. 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor
Anmärkning:Se även SOU 2005:28.
Utgivningsår:2007
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708024
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:24
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 37 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB