Prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor
   
 
Titel:Prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor
Utgivningsår:2007
Omfång:382 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:25
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 162 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB