Prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:26
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 73 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB