Prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:242 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:27
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 122 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas från och med år 2008 och ersätts med en kommunal fastighetsavgift. För småhus blir avgiften 6000 kronor per år, men högst 0,75 procent av det totala taxeringsvärdet. För flerbostadshus uppgår avgiften till 1200 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. För att finansiera förslaget föreslås att kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs från 20 till 22 procent av vinsten. Dessutom föreslås ett antal förändringar i systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
 
  © 2017 Jure AB