Svensk fastighetsrättshistoria
   
 
Författare:Sundell Jan-Olof
Titel:Svensk fastighetsrättshistoria
Utgivningsår:2008
Omfång:118 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786789
Ämnesord:Rättshistoria , Fastighetsrätt

Pris: 168 SEK exkl. moms
För att kunna rätt förstå den svenska fastighetsrättens historia är det nödvändigt att sätta in denna i en samhällskontext mot bakgrund av den sociala, ekonomiska, politiska och idémässiga utvecklingen. Av praktiskt pedagogiska skäl kan man räkna med tre på varandra följande historiska samhällsstrukturer i Sverige: 1) Ståndssamhällets rättsordning, 2) Det liberala samhällets rättsordning och 3) Det blandekonomiska samhällets rättsordning. Det som kan benämnas äganderätt har varit mycket olika utformat i dessa tre rättsordningar och dess faktiska innehåll utgör ett centralt tema i denna historiska framställning.
 
  © 2017 Jure AB