Svensk sakrätt I
– Lös egendom
   
 
Författare:Undén Östen
Titel:Svensk sakrätt I – Lös egendom
Anmärkning:Faksimilutgåva.
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:1976
Omfång:249 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138504103
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Detta är ett klassiskt verk som behandlar äganderätt, panträtt och retentionsrätt vad gäller lös egendom.
 
  © 2017 Jure AB